Statistika

13.07.2018
statistika

Centrālās statistikas pārvaldes datubāzes sadaļā „Iedzīvotāji un sociālie procesi” pieejama informācija par darbavietām un apmaksāto darba laiku, darba samaksu, iedzīvotāju un ģimeņu struktūru, iedzīvotāju ieņēmumiem, izglītības iestāžu, t.sk. bērnudārzu un izglītojamo skaitu u.c. Vairums informācijas pieejama reģionālā un novadu līmenī.

http://data.csb.gov.lv/pxweb/lv/Sociala/?rxid=cdcb978c-22b0-416a-aacc-aa650d3e2ce0

Izglītības un zinātnes ministrijas interneta vietnē pieejami analītiski un statistikas dati no Valsts izglītības informācijas sistēmas par izglītības iestāžu un skolēnu skaitu un tā izmaiņām reģionālā un pašvaldību līmenī, kā arī pieejams pirmsskolas izglītības iestāžu reģistrs un kontaktinformācija.

http://www.izm.gov.lv/lv/publikacijas-un-statistika/statistika-par-izglitibu/dati-no-viis

Valsts izglītības informācijas sistēmas uzturētajā bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēju reģistrā apkopota informācija par reģistrētām auklēm visās pašvaldībās.

https://viis.lv/Pages/BUPServiceProvider/Default.aspx

Vairāk par pētījumiem un ziņojumiem jomā, kas skar darba un ģimenes līdzsvaru, var uzzināt šeit.

Nosūtīt šo rakstu uz e-pastu:

1 + 0 =
Aprēķiniet un ievadiet rezultātu, piemēram, '1+3' gadījumā ievadiet 4