Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas iniciatīva „Ģimenei draudzīga pašvaldība"

13.07.2018
ģimenei draudzīga pašvaldība

Lai noteiktu labākās pašvaldības, kas nodrošina lielāko atbalstu, daudzveidīgākos un pieejamākos pakalpojumus ģimenēm ar bērniem, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija kopš 2017. gada rīko konkursu „Ģimenei draudzīga pašvaldība”. Pašvaldību sniegto atbalstu ģimenēm konkursā vērtē ne tikai konkursa komisija, pamatojoties uz pašvaldību iesniegto informāciju, bet savu vērtējumu var sniegt ikviens Latvijas iedzīvotājs, balsojot par ģimenei draudzīgāko pašvaldību. 2017. gadā konkursā piedalījās 55 pašvaldības, kas tika vērtētas trīs pašvaldību grupās – republikas nozīmes pilsētas, reģionālas nozīmes attīstības centri un novadu pašvaldības. Informāciju par sniegtajiem pakalpojumiem pašvaldības iesniedza vasaras sākumā, oktobrī norisinājās iedzīvotāju balsojums, bet novembra otrajā pusē konkursa žūrija apmeklēja deviņas pašvaldības – konkursa finālistes (trīs katrā grupā), kas tika izvēlētas, balstoties gan uz iesniegtajiem datiem, gan iedzīvotāju balsojumu:

Republikas nozīmes pilsētu grupā:

  • Daugavpils pašvaldība;
  • Jelgavas pašvaldība;
  • Ventspils pašvaldība.

Reģionālas nozīmes attīstības centru grupā:

  • Gulbenes novada pašvaldība;
  • Siguldas novada pašvaldība;
  • Tukuma novada pašvaldība.

Novadu pašvaldību grupā:

  • Babītes novada pašvaldība;
  • Olaines novada pašvaldība;
  • Ozolnieku novada pašvaldība.

2017. gadā par ģimenēm visdraudzīgāko tika atzīts Ozolnieku novads, iegūstot augstāko konkursa komisijas vidējo vērtējumu otrajā kārtā starp visām pašvaldību grupām.

Papildus konkursa komisija izcēla arī citu pašvaldību veikumu dažādās jomās. Ventspils pilsēta tika atzīta par pašvaldību ar ģimenei draudzīgāko infrastruktūru. Mārupes novadā ir visvairāk jaundzimušo mazuļu un tiem daudzveidīgākais atbalsts, bet no konkursa dalībniekiem liels daudzbērnu ģimeņu skaits un tām sniegtais atbalsts ir Dobeles novada pašvaldībā. SIA „Jūrmalas Mežaparki” specbalvu (rotaļu laukumu) dāvāja savam favorītam no 9 konkursa finālistēm – Gulbenes novada pašvaldībai.

Konkursa vērtēšanas komisijas sastāvā ir VARAM, Labklājības ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas, Kultūras ministrijas, Latvijas Pašvaldību savienības, SIA „Mammām un tētiem”, SIA „Lietišķās kreativitātes grupa” („Māmiņu klubs”), biedrības „Babyroom”, biedrības „Nākotnes fonds”, sadarbības platformas „Demogrāfisko lietu centrs” (Pārresoru koordinācijas centrs) pārstāvji.

Vērtējot pašvaldības, tiek izmantoti detalizēti vērtēšanas kritēriji. Visi izmantotie rādītāji definēti tā, lai dotu iespēju salīdzināt pašvaldības, neskatoties uz to iedzīvotāju skaitu vai pašvaldības budžeta apmēru. Piemēram, tiek aprēķināts pašvaldības sniegtais materiālais atbalsts ģimenēm, ņemot vērā tā īpatsvaru pašvaldības budžetā, pašvaldības izdevumu izglītībai īpatsvaru pašvaldības budžetā, izdevumu ģimenes pasākumiem īpatsvaru pašvaldības budžetā, jaundzimušo skaitu pašvaldībā. Tāpēc, piemēram, atsevišķos gadījumos tās pašvaldības, kas varbūt absolūtos skaitļos sniedz lielāku atbalstu ģimenēm, ne vienmēr ieņem augstu vietu, jo to sniegtajam atbalstam ģimenēm pašvaldības budžetā nav liels īpatsvars. Plašāka informācija par vērtēšanas kritērijiem atrodama konkursa nolikumā.

2018. gada 1.-3.jūnijā Polijas pilsētā Ščecinā norisinājās Eiropas daudzbērnu ģimeņu salidojums (www.zjazd.3plus.pl/en), kuru organizēja Polijas nacionālā daudzbērnu ģimeņu asociācija „Trzy Plus” un Eiropas daudzbērnu ģimeņu konfederācija ELFAC. Salidojuma ietvaros notika 9. Eiropas daudzbērnu ģimeņu konference „Atbalsts ģimenei makro un mikro ekonomikas līmenī. No Eiropas politikas uz pašvaldību aktivitātēm”, kurā galvenā balva kategorijā „Nacionālās valdības iniciatīva” tika pasniegta Latvijai par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas uzsākto iniciatīvu „Ģimenei draudzīga pašvaldība”, tādējādi augstu novērtējot Latvijas valdības darbu ceļā uz ģimenēm draudzīgu valsti.

 2018. gadā turpinās iniciatīvas īstenošana, un konkursa norisei var sekot interneta vietnēs:

Nosūtīt šo rakstu uz e-pastu:

9 + 8 =
Aprēķiniet un ievadiet rezultātu, piemēram, '1+3' gadījumā ievadiet 4