Pašvaldību bērnu pieskatīšanas pakalpojumu reģistri

13.07.2018
reģistri

Dažādās pašvaldībās ir izstrādāti vizuāli rīki un reģistri, kuros atrodama informācija par ģimenēm ar bērniem pieejamajiem pakalpojumiem. Piedāvājam ieskatu dažu pašvaldību izstrādātajos publiski pieejamajos rīkos.

 Rīgas pašvaldība saviem iedzīvotājiem piedāvā vairākus reģistrus, kuros ātri un ērti atrodama informācija par bērnu uzraudzības pakalpojumiem. Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta interneta vietnē atrodama informācija par visām pirmsskolas izglītības iestādēm, turklāt lietotājiem iespējams meklēt sev piemērotāko iestādi pēc mācību valodas, pilsētas administratīvā rajona, kā arī pēc vecuma grupas.

Tāpat vietnē atsevišķi uzskaitītas pašvaldības līdzfinansētās privātās pirmsskolas izglītības iestādes, kā arī lietotājiem tiek piedāvātas interaktīvas pirmskolu kartes, kurās atspoguļotas un marķētas visas Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes pēc mācību valodas, pirmsskolu grupas ar 3,5h darba režīmu, pirmsskolu grupas ar 6h darba režīmu un diennakts pirmsskolas grupas.

Vietnē arī atrodama informācija par pašvaldības līdzfinansēto aukļu pakalpojumu, detalizēti skaidrojot darbības, kas veicamas auklei, un darbības, kas veicamas vecākiem, kā arī saite uz Rīgas pašvaldības pakalpojumu portālu, kur iespējams lietot e-pakalpojumus „Reģistrācija pirmsskolai” un „Līdzfinansējums bērnu uzraudzības pakalpojumam”. Pēdējam pakalpojumam ir jāizvēlas, vai lietotājs ir bērnu likumiskais pārstāvis vai bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējs. Autorizējoties ir iespējams piekļūt Rīgas bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistram. Kā jau minēts, lai izmantotu šo Rīgas pašvaldības e-pakalpojumu, nepieciešams apliecināt savu identitāti, veicot autorizāciju.

 Ķekavas novada pašvaldība savā interneta vietnē ievietojusi detalizētu informāciju par pašvaldībā pieejamajiem bērnu uzraudzības pakalpojumiem, t.sk. par bērnu rindām uz pirmsskolas izglītības iestādēm, atbalstu, ja bērns apmeklē privāto bērnudārzu, kompensāciju, ja bērnu pieskata aukle u.c.. Tāpat Ķekavas pašvaldība arī izveidojusi aukļu datu bāzi, kurai izvēlēts interesants risinājums, proti, katrai auklei izveidots mazs profils ar fotogrāfiju un īsu aprakstu, tādējādi ļaujot vecākiem neklātienē vairāk „iepazīt” potenciālo bērnu uzraudzītāju. Pašvaldība arī izstrādājusi iekšējos noteikumus par aukļu datu bāzes izveidošanas un uzturēšanas kārtību, kas nosaka arī kārtību, kādā aukle var reģistrēties iekļaušanai datu bāzē. Kā interesants fakts atzīmējams tas, ka Ķekavas pašvaldība pati organizē pieaugušo neformālās izglītības programmu „Aukles darbs”, kas ir viens no priekšnoteikumiem, lai privātpersonu varētu reģistrēt aukļu datu bāzē. Vairāk skatīt šeit.

 Liepājas pašvaldība izveidojusi speciālu Aukļu dienestu, kas koordinē līdzfinansējuma piešķiršanu auklēm un sniedz konsultācijas vecākiem par aukļu pieejamību. Liepājas aukļu dienestam izstrādāta sava interneta vietne, kurā pieejama informācija par procesu, kā kļūt par aukli, pieejamo atbalstu auklēm un paredzēta arī aukļu datu bāze, kurā gan šobrīd pieejams skaidrojums, ka informācija par reģistrētajām auklēm ir pieejama mājas lapā www.viis.lv sadaļā „Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrs”. Tomēr ideja par atsevišķu dienestu, kurš koordinē un administrē bērna uzraudzības pakalpojuma nodrošināšanu pašvaldībā, ir pārņemama arī citās pašvaldībās.

Nosūtīt šo rakstu uz e-pastu:

1 + 18 =
Aprēķiniet un ievadiet rezultātu, piemēram, '1+3' gadījumā ievadiet 4