Kāpēc darba devējam ir jādomā par savu darbinieku un ģimenes un darba saskaņošanas jautājumiem?

18.06.2018

Kādas ģimenei draudzīgas iniciatīvas darba devējs var ieviest?

Uzņēmumos lietotās ģimenei draudzīgas iniciatīvas ir atšķirīgas dažādās valstīs un var būt saistītas ar valsts atbalsta politiku ģimenēm ar bērniem. Piemēram, ASV nav ilgstoši apmaksāta bērnu kopšanas atvaļinājuma pēc dzemdībām, līdz ar to darba devēji var to piedāvāt kā uzņēmumu labumu paketes sastāvdaļu.

Ģimenei draudzīga darba vieta nosaka, ka tā ņem vērā strādājošu cilvēku, biežāk vecāku, vajadzības, lai viņi varētu labāk veikt savus darba pienākumus.

Ģimenei draudzīgs darba devējs, lai atbalstītu darbiniekiem darba un ģimenes līdzsvara nodrošināšanu, var izmantot šādus instrumentus:

Darba laika un vietas modeļi:

 

 

 

Atbalsts bērnu aprūpei un audzināšanai:

 

Daļa no ģimenei draudzīgām iniciatīvām, kuras lieto starptautiski, ir obligāta prasība visiem darba devējiem Latvijā, piemēram, „Darba likums” nosaka, ka darba devējam ir jānodrošina barošanas pauzes vecākiem, kuri baro bērnu ar krūti vai jāapmaksā papildus brīvdienas vecākiem ar bērniem. Būtisks valsts atbalsts Latvijā ir pieejams, arī bērnam piedzimstot.

Pētījumā “Elastīga bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšana darbiniekiem, kas strādā nestandarta darba laiku” secināts, ka darba devēji Latvijā biežāk piedāvā atbalstu, kas saistīts ar darba laika formu diferencēšanu, piemēram, „RIMI” un „Maxima” piedāvā darbiniekiem saskaņot darba laiku ar savām ģimenes vajadzībām, ļaujot noteikt vēlamo darba laiku. Vecāki ar maziem bērniem biežāk izvēlas strādāt laikā, kamēr ir pieejams bērnudārzs, vakaros vēlas strādāt studenti, lai dienā varētu apmeklēt lekcijas. Sievietes pēc bērnu kopšanas atvaļinājuma, ja ir iespējams, labprāt izvēlas strādāt pusslodzi.

Virkne uzņēmumu Latvijā labprāt rīko pasākumus darbinieku ģimenēm, piemēram, sporta spēles vai citus kopīgus pasākumus. Pētījumā “Elastīga bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšana darbiniekiem, kas strādā nestandarta darba laiku” identificēts, ka „Swedbanka” piedāvā saviem darbiniekiem kopā skatīties 18. novembra uguņošanu, jo to pieļauj uzņēmuma atrašanās vieta, „AirBaltic” darbinieku bērniem rīko ekskursiju lidostā, bet „Grifs AG” rīko darbinieku bērniem drošības apmācības skoliņu un apmaksā skolas somu iegādi pirmklasniekiem. Vairāk par veidiem, kā darba devējs var sniegt atbalstu saviem darbiniekiem un izmantot šos elementus, var meklēt sadaļās „Labās prakses” un „Instrumenti un padomi”.

 

 

Nosūtīt šo rakstu uz e-pastu:

4 + 0 =
Aprēķiniet un ievadiet rezultātu, piemēram, '1+3' gadījumā ievadiet 4