Ģimenei draudzīgas darba vietas pašnovērtējuma rīks


Kuros no šiem aspektiem Jūsu uzņēmums analizē savas darbības ietekmi?


Lūdzu, norādiet, kuros no prioritārajiem korporatīvās atbildības un ilgtspējas aspektiem Jūsu uzņēmumā ir definēti mērķi!


Lūdzu, norādiet, kuras personu grupas tiek nodarbinātas Jūsu uzņēmumā!


Kuras no šīm elastīgajām darba formām tika īstenotas Jūsu uzņēmumā pagājušajā gadā?


Kādi darba vides indikatori tiek regulāri analizēti Jūsu uzņēmumā?


Vai Jūsu uzņēmumam ir kādi īpaši darba vides kvalitāti apliecinoši sertifikāti vai citi trešo pušu novērtējumi?


Kādus labumus Jūsu uzņēmums nodrošina saviem darbiniekiem papildus darba algai?

Lūdzu, atzīmējiet arī tad, ja uzņēmums attiecīgo labumu nodrošina tikai daļēji!

Kādus atbalsta pasākumus Jūsu uzņēmums ir paredzējis jaunu darbinieku piesaistei?


Kurus no šiem aspektiem Jūsu uzņēmums nodrošina saviem darbiniekiem, klientiem un citiem uzņēmuma apmeklētājiem?

Uzņēmumā ir tualetes telpa, kas ir pieejama cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
Uzņēmuma sniegtie pakalpojumi pieejami pēc plkst. 17:00 (ģimenes ar bērniem var saņemt pakalpojumu pēc darba laika vai bērnudārza)
Uzņēmuma telpās var nokļūt ar bērnu ratiņiem, ratiņkrēslu, nepieciešamības gadījumā ir piemērota slīpuma uzbrauktuve
Ir izveidota telpa vai vieta, kur bērns var rotaļāties (rotaļu stūrītis, spēļu istaba u.c.)
Ir persona, kas nodrošina bērna pieskatīšanu
Ir atsevišķs kabinets vai vieta, kurā māte un tēvs ar bērnu var uzturēties vienatnē
Ir paredzēta vieta bērna pārtīšanai
Citi aspekti attiecībā uz cilvēkiem ar invaliditāti un ģimenēm ar bērniem