Kas ir paternitātes pabalsts?

17.07.2018
patenitātes pabalsts

Tiesības saņemt paternitātes pabalstu ir personai, kura ir sociāli apdrošināta saskaņā ar likumu „Par valsts sociālo apdrošināšanu” un ir darba ņēmējs (t.sk. mikrouzņēmuma darbinieks), pašnodarbinātais, kurš faktiski veic sociālās apdrošināšanas iemaksas, pašnodarbinātā laulātais, kurš brīvprātīgi pievienojies sociālajai apdrošināšanai.

 

Paternitātes pabalstu piešķir:

  • Bērna tēvam sakarā ar bērna piedzimšanu.

Ja strādājat algotu darbu un esat sociāli apdrošināts, tad kā jaundzimušā bērna tētis varat saņemt 10 kalendārās dienas ilgu atvaļinājumu sakarā ar bērna piedzimšanu (Darba likuma 155. panta pirmā daļa). Par šīm atvaļinājuma dienām Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) Jums piešķirs paternitātes pabalstu. Tiesības uz paternitātes pabalstu bērna tēvam ir, ja atvaļinājums sakarā ar bērna piedzimšanu piešķirts ne vēlāk kā divu mēnešu laikā pēc bērna piedzimšanas.

  • Vienam no vecākiem sakarā ar ārpusģimenes aprūpē esoša bērna vecumā līdz trim gadiem adopciju.

 Ja esat adoptējis ārpusģimenes aprūpē bijušu bērnu vecumā līdz 3 gadiem, tad Jums kā vienam no bērna vecākiem (mātei vai tēvam) ir tiesības uz 10 kalendāro dienu ilgu atvaļinājumu sakarā ar bērna adopciju (Darba likuma 155.panta piektā daļa). Par šīm atvaļinājuma dienām VSAA Jums piešķirs paternitātes pabalstu.

 

Pabalsta apjoms

Pabalstu piešķir 80% apmērā no pabalsta saņēmēja vidējās apdrošināšanas iemaksu algas.

Darba ņēmējam vidējo apdrošināšanas iemaksu algu paternitātes pabalstam aprēķina par 12 kalendāro mēnešu periodu, kas beidzas divus mēnešus pirms tā mēneša, kurā sākas atvaļinājums sakarā ar bērna piedzimšanu.

Pašnodarbinātajam vidējā iemaksu alga paternitātes pabalstam tiek aprēķināta par 12 mēnešu periodu, kas beidzas vienu ceturksni pirms tā ceturkšņa, kurā sākas atvaļinājums sakarā ar bērna piedzimšanu.

Plašāka informācija pieejama Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras mājaslapā.

Nosūtīt šo rakstu uz e-pastu:

14 + 0 =
Aprēķiniet un ievadiet rezultātu, piemēram, '1+3' gadījumā ievadiet 4