Elastīgu bērnu uzraudzības iespēju izmantošana

06.07.2018
bērnudārzs

Nodrošināt darba un ģimenes līdzsvaru vecākiem ar maziem bērniem ir liels izaicinājums. Vai Tu zini, ka atstāt bērnu vecumā līdz 7 gadiem bez pieskatīšanas nav pieļaujams? Tomēr reizēm strādājošiem vecākiem šī jautājuma risināšana var sagādāt grūtības.

Bērna uzraudzībai standarta darba laikā visās pašvaldībās tiek sniegts atbalsts. Lai bērns saņemtu bērnudārza pakalpojumus, vecākam ir jāpiesakās pašvaldībā, kurā viņš ir deklarēts, un bērni rindas kārtībā, sasniedzot noteiktu vecumu, tiek uzņemti bērnudārzā. Ja lielo rindu dēļ pašvaldības bērnudārzā bērnam vietas nav, daļā pašvaldību tiek kompensēta daļa izdevumu privātajos bērnudārzos vai aukļu pakalpojumiem. Vairāk par situāciju un līdzfinansējuma apjomu tavā pašvaldībā var uzzināt šeit.

Lielākas grūtības bērnu uzraudzības nodrošināšanai ir vecākiem, kuru bērni bieži slimo vai kuri strādā nestandarta darba laiku (brīvdienās, naktī, vakaros un svētku dienās). Viņiem var būt vajadzības pēc radošiem personīgiem risinājumiem vai elastīgiem bērnu uzraudzības pakalpojumiem.

Latvijā ir 25 pašvaldības, kuru bērnudārzos darbadienās tiek nodrošinātas diennakts grupas. Tajās vecākiem ar nestandarta darba laiku ir pieejams papildus atbalsts laikā, kad viņi strādā, padarot darba un ģimenes līdzsvaru vieglāk sasniedzamu. Apskati karti! Varbūt arī Tavā pašvaldībā diennakts bērnudārzs ir pieejams?

Karte ar pašvaldībām, kurās nodrošina bērnu uzraudzību nestandarta darba laikā, pieejama šeit.

Pētījumā „Elastīgi bērnu uzraudzības pakalpojumu nodrošināšana darbiniekiem, kuri strādā nestandarta darba laiku” konstatēts, ka vecāki labprāt izmanto ģimenes resursus, lai nodrošinātu bērnu uzraudzību. Biežāk mazbērnus pieskata vecvecāki. Ja Tava pašvaldība apmaksā aukles pakalpojumus, tad, lai saņemtu pašvaldības atbalstu par mazbērna pieskatīšanu, vecvecākam ir:

  • jāiziet aukles apmācība, kurā apgūst zināšanas par bērnu attīstību un pirmās palīdzības sniegšanu;
  • jāreģistrējas IKVD (Izglītības kvalitātes valsts dienests) kā bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējam un VID (Valsts ieņēmumu dienests) kā saimnieciskās darbības veicējam.

Ja ģimenē nav neviena radinieka, kurš būtu gatavs pieskatīt bērnu ikdienā vai dažādās nestandarta situācijās, tad vecākam nepieciešams izmantot aukles pakalpojumus. Izvēlies reģistrētu aukli – Tu uztici viņai pašu dārgāko! Vai zini, ka, auklei reģistrējoties, tiek pārbaudīta sodāmība, kā arī tas, vai viņai nav atņemtas vecāku tiesības? Tā ir drošāk. To, vai aukle ir reģistrējusies, vari uzzināt šeit (IKVD reģistrs). Auklīšu meklēšanai vari izmantot arī zināmu cilvēku ieteikumus, sociālos tīklus vai portālu e-aukle.lv.

Ja aukles pakalpojumi dažādu iemeslu dēļ nav pieejami, vari mēģināt izmantot radošus risinājumus, piemēram, veidot spoguļgrafikus ar dzīvesbiedru vai cilvēku, kuram ir līdzīgas grūtības. Pētījumā „Elastīgi bērnu uzraudzības pakalpojumu nodrošināšana darbiniekiem, kuri strādā nestandarta darba laiku” konstatēta prakse: divas mammas, kuras audzina bērnus vienas un strādā līdz 22:00, veido spoguļgrafikus, kad viena strādā, tad otra pieskata abu bērnus un otrādi. Tā samazinās izdevumi bērnu pieskatīšanai.

Pētījumā tika testēts elastīgs bērnu uzraudzības pakalpojumu finansēšanas modelis, kur darba devējs līdzfinansēja bērnu uzraudzību vecākiem ar nestandarta darba laiku. Uzzini, varbūt arī tavs darba devējs ir ar mieru sniegt atbalstu elastīga bērna uzraudzības pakalpojuma nodrošināšanai! Par to, kādas ir darba devēja, pašvaldības un darba ņēmēja sadarbības iespējas un kādas grūtības vecākiem palīdz risināt elastīgi bērnu uzraudzības pakalpojumi, vari uzzināt video.


Nosūtīt šo rakstu uz e-pastu:

9 + 10 =
Aprēķiniet un ievadiet rezultātu, piemēram, '1+3' gadījumā ievadiet 4