Padomi un praktiska informācija

20.06.2018
darbs

 Runā par darba un ģimenes saskaņošanu ar darba devēju!

Darba un ģimenes saskaņošana nav tikai darbinieka individuāla vajadzība, to var veicināt arī valsts, pašvaldība un darba devējs. Darba ņēmējs var meklēt individuālus risinājumus, kā arī izmantot iespējas, ko piedāvā pašvaldība un darba devēji.

Darba devējs var veicināt darbinieku darba un ģimenes dzīves saskaņošanu, piedāvājot dažādus papildus labumus. Vai zini, ka daudzi darba devēji jau tagad sniedz atbalstu darbiniekiem, kas nav saistīti ar darba uzdevumu tiešu veikšanu? Tomēr, lai darba devējs uzzinātu, kādu atbalstu vajag, nepieciešams par šiem jautājumiem ar viņu runāt.

Pētījumā „Elastīgi bērnu uzraudzības pakalpojumu nodrošināšana darbiniekiem, kuri strādā nestandarta darba laiku” konstatēts, ka darbinieki, kas tajā piedalījās, nebija runājuši par savām vajadzībām bērnu pieskatīšanas nodrošināšanai ar darba devējiem vai pašvaldības darbiniekiem, tāpēc savas grūtības nodrošināt bērnu pieskatīšanu nestandarta darba laikā risināja paši. Tāpat vecāki nebija runājuši ar darba devējiem arī gadījumos, ja audzināja bērnus ar īpašām vajadzībām vai audzināja bērnus vieni, jo kautrējās par šo situāciju vai nevēlējās, ka viņus žēlo. Tāpēc darba devēji, pat ja to vēlētos, atbalstu sniegt nevarētu.

Pētījuma laikā konstatēti arī labi piemēri, kur visu pušu savstarpēja komunikācija palīdzējusi radīt inovatīvus risinājumus. Gulbenes novada Lizumā darbinieki norādīja darba devējiem savas grūtības atrisināt bērnu uzraudzību naktī, tāpēc darba devēji kopā ar pašvaldību izveidoja diennakts bērnudārza grupu. Vairāk par pašvaldību labo praksi šeit. Atbalsts bērnu uzraudzības prakšu ieviešanai ir tikai viens no iespējamajiem risinājumiem labākai darba un ģimenes dzīves savienošanai. Varbūt tev der citas iespējas, kuras darba devējs var piedāvāt, piemēram, elastīgs darba laiks vai attālināts darbs? Runājot ar darba devēju par savām vajadzībām, var rasties arī citi risinājumi.

Svarīgi atrast labāko veidu, kā runāt ar darba devēju par darba un ģimenes dzīves saskaņošanu. Ja darba devējs ir atvērts jaunām idejām, varbūt šos jautājumus ir vērts pārrunāt personīgi piemērotā situācijā.

 Ja neesi drošs par darba devēja attieksmi, vari vērsties arodbiedrībā (ja uzņēmumā tāda ir), kas var šo jautājumu risināt, pārrunājot papildus labumus uzņēmuma koplīgumā.

 

Papildus atbalsts no darba devēja ir viņa labā griba, tomēr arī organizācijai, kurā strādā, ir ieguvumi no tā. Lai saruna būtu veiksmīga, sagatavojies tai:

  • apskati darba devēja ieguvumus sadaļā darba devējiem;
  • pārdomā savas vajadzības un vēlamo atbalsta veidu.

Esi gatavs, ka atbalsts var netikt akceptēts uzreiz. Lai ieviestu jaunu praksi, darba devējam nepieciešams laiks to pārdomāt un atrast veidu, kā to labāk ieviest.

Nosūtīt šo rakstu uz e-pastu:

3 + 1 =
Aprēķiniet un ievadiet rezultātu, piemēram, '1+3' gadījumā ievadiet 4