Darba un ģimenes dzīves savienošana vecākiem, kuriem ir bērns ar īpašām vajadzībām

17.07.2018
ģimene ar bērniem

Bērna audzināšana gadījumā, ja viņam ir kādas iedzimtas vai iegūtas slimības, ir ļoti sarežģīta, un vairumā gadījumu vecāki, biežāk mammas, izvēlas darbu pamest, lai rūpētos un palīdzētu izaugt saviem mazuļiem, kļūstot par savu bērnu asistentiem. Tēvi šajā gadījumā kļūst par galvenajiem ģimenes pelnītājiem. Vecākiem, kuru bērniem ir ilgstoša saslimšana, ir grūti atgriezties darbā, izmantojot standarta bērnu pieskatīšanas risinājumus, jo to neļauj bērna veselība. Tomēr daļā gadījumu palīdzēt var nestandarta risinājumi.

Piecu bērnu mamma Anita stāsta, kā projektā „Elastīgi bērnu uzraudzības pakalpojumu nodrošināšana darbiniekiem, kuri strādā nestandarta darba laiku” piedāvātais bērnu pieskatīšanas risinājums ļāva viņai risināt sarežģīto situāciju: „Mana meita nevarēja apmeklēt bērnudārzu, jo viņai bija nopietnas veselības problēmas. Lai samazinātu saslimšanas risku, arī citi ģimenē augošie bērni dārziņā iet nedrīkst. Aukles pakalpojumi trīs bērnu pieskatīšanai ir lieli. Tas man neļāva uzreiz pēc bērnu kopšanas atgriezties darbā. Tāpēc bija nepieciešams meklēt nestandarta risinājumu, lai es varētu atgriezties darba tirgū. Darba devēja līdzfinansēta auklīte bija lielisks problēmas risinājums un liels atbalsts.”

 

 Darbavietas maiņa

Vecāki atzīst, ka, audzinot bērnu ar īpašām vajadzībām, svarīgi atrast darbu, kurā darba devējs saprot un respektē vecāka vajadzības, jo bieži ir situācijas, kad vecākam nepieciešama ilgstošāka prombūtne, lai kopā ar bērnu dotos uz kādu ārstniecības iestādi. Šādā situācijā vecākiem, kuri audzina bērniņus ar īpašām vajadzībām, ļoti svarīga ir darba devēju izpratne un atbalsts, kas ļauj labāk salāgot darbu un ģimenes dzīvi.

Divu bērnu mamma Ilze, kas (mazumtirdzniecības) uzņēmumā strādā ilgstoši un kurai patīk savs darbs, skaidro, ka viņas bērnam ir regulāri vajadzīga rehabilitācija, tāpēc ir periodi, kad darbā nevar būt, bet darba devējs to akceptē. Tas sievietei ir ļoti svarīgi, jo ļauj turpināt strādāt.

 

 Sava uzņēmuma veidošana

Sievietes bieži vien, lai varētu pašas plānot savu darba laiku un vienlaikus uzņemties lielākās rūpes par saviem bērniem, viņus audzinot, nolemj uzsākt savu uzņēmējdarbību. Divu bērnu, no kuriem viens ir ar īpašajām vajadzībām, mamma Katrīna nolēma pēc bērna kopšanas atvaļinājuma neatgriezties strādāt pie iepriekšējā darba devēja, bet izveidot savu privāto skolu ar iekļaujošo izglītību, lai varētu apmācīt arī savu bērnu. Savukārt trīs bērnu mamma Inga piedāvāja uzņēmumiem realizēt dažādus radošus projektus. Lielākā priekšrocība šajā gadījumā ir iespēja plānot savu laiku pašām, rēķinoties ar ģimenes un bērna specifiskajām vajadzībām.

Mamma Aina, kura audzina divus bērnus stāsta: „Bērnam, kuram ir īpašas vajadzības, skola atrodas pretējā Rīgas pusē, mazākajam bērnam bērnudārzs – vēl citur. Pašai darbs sākās 8:00, bet bērnus audzinu viena. Pie labākās gribas es nevaru izvadāt bērnus uz skolu un dārziņu un būt darbā laikus. Tāpat grūtības rada bērnu izņemšana laikā no dārziņa un skolas. Tas bija pamudinājums izveidot savu uzņēmumu, lai vairs nav nevienam jāatvainojas par situāciju ģimenē.”

 

 Liela abu vecāku iesaiste bērna aprūpē

Labs risinājums, audzinot bērnu ar īpašām vajadzībām, ir abu vecāku aktīva iesaiste mājas darbu veikšanā un bērnu audzināšanā.

Trīs bērnu mamma Zaiga stāsta, ka darba un ģimenes savienošanai, audzinot bērnu ar īpašām vajadzībām, daudz sadarbojas abi ar vīru. Viņu ģimenē nav dalījuma starp vīra un sievas darbiem. „Savu dzīvi esam saplānojuši tā, ka vīrs strādā standarta darba laiku, bet es – nestandarta. To esam darījuši apzināti, lai labāk veiktu pienākumus, kas saistīti ar bērnu aprūpi. Mēs abi aktīvi iesaistāmies bērnu audzināšanā un mājas darbu veikšanā. Jāsaka, ka darba un ģimenes dzīves savienošanai palīdz rūpīga darba laika plānošana un speciālā bērnudārza pakalpojuma izmantošana.”

 

 Uzticamas aukles atrašana

Labs risinājums vecākiem, kuri audzina bērnu ar īpašām vajadzībām, lai salāgotu darbu ar ģimenes dzīvi, ir piemērotas aukles atrašana. Lai pieskatītu bērnus ar īpašām vajadzībām, auklēm ir nepieciešama īpaša apmācība, kas saistīta ar bērna specifiskajām vajadzībām, piemēram, speciālas pārtikas sagatavošana u.c.

Mamma Laima, kuras trīsgadīgais dēliņš ir bērns ar īpašām vajadzībām, stāsta, ka „ļoti svarīgs ir cilvēks, kam es varu pilnībā uzticēties. Mūsu auklei vajadzēja iziet speciālus kursus, jo bērns ir ļoti alerģisks un no nepiemērotas pārtikas var nomirt. Tāpēc man ir svarīgi, ka auklīte nemainās, jo tad apmācība ir jāsāk no jauna”.

Plašāka informācija par to, kāds atbalsts tiks sniegts LM projekta ietvaros, pieejama šeit.

Nosūtīt šo rakstu uz e-pastu:

10 + 7 =
Aprēķiniet un ievadiet rezultātu, piemēram, '1+3' gadījumā ievadiet 4