Vai tu zini, ka

18.06.2018

Tēvs ar dēluKāpēc darba devējam ir jādomā par savu darbinieku darba un ģimenes saskaņošanas jautājumiem?

 Ģimenei draudzīgas iniciatīvas ir darba devēju atbalstītas iniciatīvas, kas veidotas ar mērķi, lai palīdzētu darbiniekiem savienot darbu un ģimeni.

Tas var būt atbalsts:

 • grūtniecības laikā;
 • pēcdzemdību periodā;
 • bērnu audzināšanas procesā;
 • ģimenes locekļu aprūpes procesā.

Pasaules lielākie uzņēmumi Google, Facebook un Johnson&Johnson izmanto dažādas ģimenei draudzīgas iniciatīvas, piemēram, apmaksā papildus atvaļinājumus vecākiem ar maziem bērniem, piedāvā elastīgas darba iespējas un sniedz citu atbalstu savu darbinieku darba un ģimenes saskaņošanai, lai demonstrētu sevi kā sociāli atbildīgus uzņēmumus.

Ģimenei draudzīgas iniciatīvas arvien vairāk tiek lietotas arī Latvijā. Darba devēji izmanto starptautisko pieredzi un ievieš atbalstu vecākiem bērnu audzināšanā, piemēram, veido bērnistabas vai piedāvā attālināta darba un elastīga darba iespējas. Visas šīs iniciatīvas palīdz darbiniekiem nodrošināt darba un ģimenes līdzsvaru.

Ģimenei draudzīgas iniciatīvas darbinieku atlasei, piesaistei un mainības mazināšanai:

 • Pozicionējot uzņēmumu kā ģimenei draudzīgu un sniedzot atbalstu darbiniekiem, tiek veidots noteikts uzņēmuma tēls, kuru darba devējs var izmantot, lai piesaistītu jaunus darbiniekus un noturētu jau esošos.
 • Ģimenei draudzīgas iniciatīvas uzņēmumiem ļauj samazināt darbinieku mainību un līdz ar to samazināt izmaksas, kas saistītas ar jaunu darbinieku rekrutēšanu. Pētījuma "Elastīga bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšana darbiniekiem, kas strādā nestandarta darba laiku" rezultāti liecina, ka sievietes ar maziem bērniem, kuras atgriezās no bērnu kopšanas atvaļinājuma, strādāja nestandarta darba laiku un saņēma atbalstu no darba devēja bērna pieskatīšanai, mazāk domāja par darba maiņu. Daļa no sievietēm, kuras strādāja nepilnu slodzi, izvēlējās strādāt pilnu slodzi.
 • Uzņēmumos, kas ir ģimenei draudzīgi, ir lielāks skaits darbinieku, kuri atgriežas strādāt pēc bērnu kopšanas atvaļinājuma, jo sajūt darba devēju atbalstu.Tas saistīts ar darbinieku apmierinātību.

Darbinieku mainības aprēķinu var veikt izmantojot formulu:

 

Ģimenei draudzīgas iniciatīvas darbinieku motivācijas veicināšanai

Ģimenei draudzīgas iniciatīvas var tik izmantotas arī darbinieku motivācijas kāpināšanai. Ja darba devējs atbalsta savu darbinieku, arī darbinieks ir motivēts sniegt atbalstu savam darba devējam. Šādas prakses veido pozitīvu noskaņojumu uzņēmumā un uzlabo mikroklimatu. Motivācija darbā tiek saistīta ar apmierinātību ar darbu. Šajā kontekstā gan jāsaprot, ka tikai ar ģimenei draudzīgām iniciatīvām nav iespējams būtiski kāpināt darbinieku motivāciju, jo paralēli svarīgi ir arī citi faktori, piemēram, atalgojuma apmērs, darbinieka iesaiste organizācijā, spēja saprast savu lomu uzņēmumā u.c.

Pētījumu dati liecina, ka elastīga darba iespējas samazina darbinieku neplānotu aizlavīšanos no darba. Savukārt, citā 2005. gadā veiktajā pētījumā 68% vecāku norāda, ka kavētu darbu, ja netiktu nodrošinātas bērnu pieskatīšanas iespējas. Mediju kompānija Viacom norāda, ka, piedāvājot saviem darbiniekiem augstas kvalitātes bērnu pieskatīšanas centru, ko var izmantot krīzes situācijā, tika ietaupītas 528 darba kavējuma dienas, kas būtiski veicināja darba produktivitāti. Ieguvumi uzņēmumam par nostrādātajām dienām tika izteikti $400,000.

Pētījumā "Elastīga bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšana darbiniekiem, kas strādā nestandarta darba laiku" konstatēts, ka atbalsts bērnu pieskatīšanai nestandarta darba laikā var būt viena no ģimenei draudzīgām iniciatīvām, kas pozitīvi iedarbojas uz darbinieku motivāciju. Vecāki skaidro, ka, saņemot darba devēju apmaksātus bērnu uzraudzības pakalpojumus nestandarta darba laikā, viņi bija droši, ka bērni tiks pieskatīti, un tāpēc:

 • spēja labāk koncentrēties darba uzdevumu veikšanai;
 • strādāt papildus laiku, ja tas bija nepieciešams;
 • daļa vecāku bija ar mieru pāriet no pusslodzes uz pilnu darba slodzi.

Darba devēji, elastīgus bērnu uzraudzības pakalpojumus var nodrošināt visiem darbiniekiem ar bērniem, kuriem tie nepieciešami, vai iekļaut savā elastīgo papildus labumu grozā, ko var izmantot darbinieki pēc darba devēja izvēles, tādējādi stimulējot darbiniekus sasniegt noteiktus rezultātus uzņēmumā.

Citas darba devēju iniciatīvas motivācijas veicināšanai, kam ir visciešākā saistība ar darbinieku apmierinātību, ir:

 • pasākumu rīkošana darbiniekiem ar bērniem;
 • bērnu zīdīšanas iespēju nodrošināšana;
 • iespēja izmantot papildus brīvdienas.

Papildus brīvdienas ir augstu novērtēts papildus labums starp to uzņēmumu darbiniekiem, kas ar algu ir mazāk apmierināti, tādējādi to kā motivācijas rīku iespējams izmantot arī tad, ja savam darbiniekam daudz maksāt nevarat.

 

Ģimenei draudzīgas iniciatīvas organizācijas tēla veidošanai un uzturēšanai

Lai uzņēmums tiktu skatīts kā ģimenei draudzīgs, ir nepieciešams ieviest šīs iniciatīvas kā pamatu savai darbinieku piesaistes politikai.

Uzņēmums, kuram ir ģimenei draudzīga atbalsta politika, var norādīt piedāvātās iespējas darba sludinājumā. Daļa potenciālo darbinieku saskatīs to kā priekšrocību, ja uzņēmumā var izmantot elastīgu darba grafiku vai attālinātu darbu, vai saņemt atbalstu bērnu uzraudzīšanai.

Tomēr, lai iegūtu ģimenei draudzīga uzņēmuma statusu, nepieciešams uzņēmumu arī sertificēt. Latvijā to var izdarīt Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūtā.

 

Ģimenei draudzīgas iniciatīvas izmaksu, kas saistītas ar jaunu darbinieku apmācību, mazināšanai

Samazinot darbinieku mainību, iespējams samazināt arī izmaksas, kas saistītas ar jaunu darbinieku apmācību un ievadīšanu darbā. Izmaksas, kas saistītas ar jaunu darbinieku apmācību, uzņēmumos var būt dažādas. Cik maksā jauns darbinieks uzņēmumā, ir atkarīgs no darba specifikas. Ir uzņēmumi, kur apmācība notiek uz vietas, un tā var būt ilgstoša vai mazāk ilgstoša, tātad prasa jau esošo darbinieku laiku, samazinot viņu produktivitāti tiešo uzdevumu veikšanai. Tomēr daļā gadījumu nepieciešami īpaši kursi vai papildus zināšanas, kuras uzņēmuma ietvaros jaunais darbinieks nevar apgūt, līdz ar to jaunajā darbiniekā nepieciešams ieguldīt lielākus resursus. Ja darbinieki mainās mazāk, arī izmaksas apmācībai samazinās.

 Vai esi izrēķinājis, cik uzņēmumam gadā izmaksā darba sludinājumu izvietošana un nepārtraukta jaunu darbinieku atlase un apmācība? Varbūt ģimenei draudzīgas iniciatīvas uzņēmumā izmaksātu mazāk?

Vairāk par to šeit.

Nosūtīt šo rakstu uz e-pastu:

1 + 1 =
Aprēķiniet un ievadiet rezultātu, piemēram, '1+3' gadījumā ievadiet 4