Dažādības vadība uzņēmumā – darba un ģimenes saskaņošanai

15.07.2018
dažādība

Sabiedrības integrācijas fonds sniedz atbalsta pasākumus iekļaujošas darba vides veicināšanai un dažādības vadībai. Latvijas uzņēmumu vadība pārsvarā ir gatava iespēju robežās pielāgot darba vidi dažādu darbinieku vajadzībām, tomēr faktiski dažādības vadības pasākumi saskaņā ar darbinieku vajadzībām ievērojami biežāk tiek ieviesti lielajos uzņēmumos (64%), jo tajos ir lielāka dažādība, salīdzinājumā ar mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (23%). Daļa uzņēmumu vēl nav apzinājušies, ka darbinieku daudzveidība ir resurss, kuru jāprot kompetenti pārvaldīt, lai no tā gūtu ieguvumus gan uzņēmums, gan paši darbinieki.

 Darba devējam, lai veiksmīgi vadītu savu uzņēmumu, nepieciešams darbinieku dažādības apzināties un cienīt. Dažādības vadības kontekstā darba devēja mērķis ir piesaistīt atšķirīgus darbiniekus, kuri pārstāv dažādas sociālas un etniskās grupas.

Cilvēku atšķirības šajā gadījumā skatītas nevis kā kavēklis, bet resurss, kuru veiksmīgi izmantojot organizācija var gūt dažādus labumus, jo dažādiem darbiniekiem būs atšķirīgas zināšanas, talanti un prasmes, kas var būt svarīgi organizācijas attīstībai.

Dažādības vadība ir instruments, ko var izmantot ne tikai, lai gūtu peļņu, bet arī pašvaldības un valsts iestādes:

  • lai nodrošinātu darbiniekiem vienlīdzīgas iespējas;
  • lai apmierinātu dažādu klientu vajadzības;
  • jaunu un inovatīvu produktu izstrādei.

Lai uzsāktu dažādības vadību, nepieciešams veikt vairākus soļus:

  • izstrādāt dažādības vadības mērķus;
  • veikt organizācijā dažādības auditu, apzināties tautību, reliģiju, vecumu un citas atšķirības, kas palīdz salīdzināt darbinieku sastāvu;
  • paplašināt darbinieku sastāvu, mēģinot padarīt to daudzveidīgāku;
  • izveidot dažādības vadības stratēģiju, tajā iesaistot darbiniekus, un izskaidrot to visiem saviem darbiniekiem;
  • pieņemot jaunos darbiniekus, nodrošināt, ka viņi tiks informēti par uzņēmuma dažādības vadības pieeju.

Dažādu darbinieku piesaistīšana var būt arī rīks, lai veicinātu darba un ģimenes saskaņošanu. Piemēram, pieņemot darbā cilvēkus ar dažādām personīgām vajadzībām, var veidot saskaņotus darba grafikus, vienlaikus nodrošinot uzņēmuma vajadzības. Pieņemot darbā studentus un vecākus ar maziem bērniem, studentus ieteicams nodarbināt vakaros, lai pa dienu viņi var apmeklēt lekcijas, bet vecākus nodarbināt laikā, kamēr strādā bērnudārzs. Rezultātā visi darbinieki spēj labāk salāgot darbu ar savu privāto dzīvi.

Publiskā informācija liecina, ka dažādības vadība ir ieviesta tādos Latvijas uzņēmumos kā Aldaris, draugiem.lv, RIMI. Šajos uzņēmumos tiek apzināti pieņemti darbinieki, respektējot viņu dažādību. Piemēram, RIMI pielāgo telpas, lai tās pieejamas klientiem ar dažādām vajadzībām, un realizē iekļaujošu politiku darbinieku rekrutācijā. Lai dažādības vadību realizētu, RIMI sadarbojas ar NVO Apeirons.

Vairāk par pieejamo atbalstu iekļaujošas darba vides veidošanai, ko sniedz Sabiedrības integrācijas fonds, informācija pieejama šeit.

Nosūtīt šo rakstu uz e-pastu:

9 + 2 =
Aprēķiniet un ievadiet rezultātu, piemēram, '1+3' gadījumā ievadiet 4