Vecākiem ar maziem bērniem – vai pusslodze ir atbilde?

04.07.2018
laiks

Cilvēki ar maziem bērniem, kuri izvēlās pusslodzes darbu, lai to vieglāk apvienotu ar bērnu pieskatīšanu, jūtas apmierinātāki ar dzīvi un pavadīto laiku ar bērniem. Turpretī ģimenēs, kur abi vecāki strādā pilnas slodzes darbu, darba un ģimenes dzīves savienošana bieži tiek raksturota kā ļoti sarežģīta un apgrūtinoša.

Latvijā ir uzņēmumi, kas piedāvā iespēju jaunajiem vecākiem strādāt nepilnu slodzi. Publiski pieejama informācija liecina, ka pētījumu kompānija TNS piedāvā elastīgu darba laiku visiem darbiniekiem, kuru pienākumi to pieļauj, taču strādājošiem vecākiem pusslodzes darbu piedāvā kā īpašu atbalsta veidu. Savukārt uzņēmums AAS BALTA jaunajiem vecākiem, atgriežoties darbā pēc bērna kopšanas atvaļinājuma, dod iespēju pirmo nedēļu strādāt pusslodzi, algu saņemot kā par pilnu, lai atvieglotu atgriešanos darbā.

Pusslodzes darbs var sniegt ne tikai pozitīvu efektu:

  • ASV izpētīts, ka 36% no aptaujātajiem vīriešiem uzskata, ka pusslodzi strādājošie tiek vērtēti zemāk par citiem darbiniekiem – strādāšana pusi no laika, ko strādā citi, var tikt uztverta arī kā uz pusi mazāka ieinteresētība darbā un savā karjerā;
  • ļoti bieži cilvēki, kuriem tiek maksāts par pusi slodzes, faktiski strādā vairāk, tādējādi negūstot gaidīto efektu no pusslodzes darba;
  • sievietes, kas bērnu audzināšanas dēļ izvēlās pusslodzes darbu, ilgtermiņā saņem būtiski mazāku algu nekā citi darbinieki, kas strādājuši pilnu slodzi – tā kā tieši sievietes parasti samazina strādāto stundu skaitu, tās biežāk tiek pakļautas nabadzības riskam, jo saņem mazāku algu nekā vīrieši.

Kopumā, izdevīga ir elastīga nodarbinātība, kas pielāgota konkrētā darbinieka vajadzībām: mazāks stundu skaits, agrāks vai vēlāks darba sākums, iespēja ņemt pauzes u.c.

Nosūtīt šo rakstu uz e-pastu:

8 + 5 =
Aprēķiniet un ievadiet rezultātu, piemēram, '1+3' gadījumā ievadiet 4