Priekšrocības darba attiecībās darbiniekiem, kuriem ir bērni - darba uzteikums

13.07.2018

Darba likuma izpratnē par bērna vecākiem ir uzskatāmi:

  • tēvs;
  • māte;
  • viens no adoptētājiem, kura aprūpē un uzraudzībā pirms adopcijas apstiprināšanas tiesā ar bāriņtiesas lēmumu nodots adoptējamais bērns;
  • audžuģimenes loceklis, kurš noslēdzis līgumu ar pašvaldību;
  • aizbildnis vai cita persona, kura saskaņā ar bāriņtiesas lēmumu bērnu faktiski kopj un audzina.

Nav svarīgs arī vecāku savstarpējo attiecību statuss: tie dzīvo laulībā vai nereģistrētā kopdzīvē, vai arī ir šķīrušies, kā arī tas, kuram no vecākiem ir noteiktas bērna aizgādības, aprūpes tiesības. Šajā gadījumā nav svarīgi arī, kura vecāka apgādībā bērns vai bērni atrodas un kura vecāka algas nodokļu grāmatiņā tie reģistrēti.

Jāņem vērā, ka tāda uzteikuma gadījumā kā darbinieka skaita samazināšana, Darba likuma 108.panta otrā daļa paredz priekšrocības, ja darba rezultāti un kvalifikācija būtiski neatšķiras, palikt darbā tiem darbiniekiem, kuri audzina bērnu vecumā līdz 14 gadiem vai bērnu invalīdu vecumā līdz 18 gadiem, kuriem ir divi vai vairāki apgādājamie, kā arī kuru ģimenes locekļiem nav pastāvīgu ienākumu.

Nodarbinātības attiecības regulējošie normatīvie akti paredz vairākus atbalsta pasākumus strādājošām grūtniecēm un mazu bērnu vecākiem. Līdz ar to, lai veicinātu darba devēju informētību par normatīvajos aktos noteiktajām tiesībām strādājošām grūtniecēm un mazu bērnu vecākiem, tiesībsargs darba devējiem ir izstrādājis informatīvo materiālu, tas pieejams šeit.

Nosūtīt šo rakstu uz e-pastu:

8 + 7 =
Aprēķiniet un ievadiet rezultātu, piemēram, '1+3' gadījumā ievadiet 4