Eiropas Savienības informācijas par darba drošību un veselības aizsardzību aģentūras pētījumi (EU-OSHA)

12.07.2018

  Ar darbu saistīta stresa un psihosociālo risku radītu izmaksu aprēķināšana (2014)

Šajā ziņojumā apkopots pētījums, kas veltīts ar darbu saistīta stresa un psihosociālo risku radītu izmaksu aprēķināšanai. Cilvēki par to galvenokārt maksā ar veselības pasliktināšanos, zemākiem ienākumiem un pazeminātu dzīves kvalitāti. Organizāciju izmaksas ir saistītas ar darba kavējumu, neefektīvu klātbūtni, produktivitātes samazināšanos vai augstu kadru mainības līmeni. Veselības aprūpes izmaksas un sliktāki uzņēmējdarbības rezultāti ietekmē valsts ekonomiku un sabiedrību. Stresa un psihosociālo risku novēršana var šķist pārāk dārga, taču patiesībā vēl dārgāk ir tos ignorēt. Stress ietekmē darba ražīgumu un ir iemesls prombūtnei no darba.

Elektroniski lasāma latviešu valodā šeit. 

 

  Ģimenes problēmas un darba un dzīves līdzsvars (2012) Family issues and work-life balance

Kopsavilkums sniedz pārskatu par darba un ģimenes dzīves pienākumu saskaņošanas problemātiku un raksturo situāciju Eiropas valstīs, kā arī sniedz praktiskus padomus un ieteikumus gan darbiniekiem, gan darba devējiem, kā veicināt labākas darba un ģimenes dzīves saskaņošanas iespējas.

Elektroniski lasāms angļu valodā šeit. 

Nosūtīt šo rakstu uz e-pastu:

10 + 10 =
Aprēķiniet un ievadiet rezultātu, piemēram, '1+3' gadījumā ievadiet 4