Eiropas Fonda dzīves un darba apstākļu uzlabošanas pētījumi (EUROFOND)

12.07.2018

  Aktuālākais Eurofound  „Eiropas darba apstākļu apsekojums” (EWCS)

Eurofound Eiropas darba apstākļu apsekojumi (EWCS) sniedz plašu pārskatu par darba apstākļiem Eiropā, aptverot dažādas valstis, profesijas, nozares un vecumu grupas. To konstatējumi norāda uz pasākumiem, kas politikas dalībniekiem varētu palīdzēt risināt Eiropai šodien aktuālos uzdevumus. Eurofound 2015. gadā ir veicis sesto šīs sērijas apsekojumu (apsekojumi tiek veikti kopš 1991. gada). Sestajā apsekojumā tika aptaujāti gandrīz 44 000 darba ņēmēju 35 valstīs. Tā konstatējumi sniedz sīku informāciju par plašu jautājumu klāstu, to starpā saskari ar fiziskiem un psihosociāliem riskiem, darba organizāciju, darba un privātās dzīves līdzsvaru, kā arī par veselību un labklājību.2015.gadā.

KOPSAVILKUMS pieejams latviešu valodā.

ZIŅOJUMA PILNAIS TEKSTS angļu valodā Eurofound (2017), Sixth European Working Conditions Survey – Overview report (2017 update), Publications Office of the European Union, Luxembourg pieejams.

 

  Darba laika modeļi ilgtspējīgam darbam

Darba laika jautājumam tiek veltīti regulāri pētījumi, jo mainās gan darba raksturs, saturs un apstākļi, kādos tas tiek veikts, gan darba tirgus. Šajā ziņojumā ir sniegts pārskats par darba laika ilguma un organizācijas nesenajām pārmaiņām ES un atspoguļotas svarīgākās tendences un atšķirības starp dalībvalstīm. Padziļināti analizējot 2015. gadā veiktā sestā Eiropas darba apstākļu apsekojuma datus, ziņojumā no dzimuma un dzīves gājuma perspektīvas ir aplūkota saistība starp darba laika modeļiem, darba un privātās dzīves līdzsvaru un vēlamo darba laiku, no vienas puses, un darbinieku veselību un labsajūtu, no otras puses. Ziņojumā ir pētīts arī, cik lielā mērā ES dalībvalstīs pastāvošie darba apstākļi un darba laika modeļi ir ilgtspējīgi ilgtermiņā.

KOPSAVILKUMS pieejams latviešu valodā.

ZIŅOJUMA PILNAIS TEKSTS angļu valodā:  Eurofound (2017), Working time patterns for sustainable work, Publications Office of the European Union, Luxembourg.

 

  Darbs jebkurā laikā, jebkurā vietā un tā ietekme uz darba pasauli

Jaunās informācijas un komunikācijas tehnoloģijas 21. gadsimtā ir radikāli mainījušas cilvēku darbu un dzīvi. Pastāvīgā savienojamība, ko nodrošina šīs ierīces, ļauj cilvēkiem strādāt jebkurā laikā un gandrīz no jebkuras vietas. ILO un Eurofound kopīgajā ziņojumā ir apkopoti 15 valstu pētījumu un Eiropas darba apstākļu apsekojuma konstatējumi, lai izvērtētu teledarba un IKT mobilā darba ietekmi uz darba pasauli. Rezultāti liecina, ka vairumā valstu šā darba režīma izplatība palielinās. Tā pozitīvā ietekme ietver ceļā uz darbu un atpakaļ pavadītā laika samazinājumu, lielāku darba laika autonomiju, uzlabotu darba un privātās dzīves līdzsvaru un lielāku produktivitāti. Vienlaikus tiek ziņots par trūkumiem, piemēram, garākām darba stundām, darba un privātās dzīves pārklāšanos un darba intensifikāciju, kas var paaugstināt stresa līmeni, negatīvi ietekmējot darbinieku veselību un labjutību. Teledarba un IKT mobilā darba neskaidrā un pat pretrunīgā ietekme uz darba apstākļiem atspoguļo pašreizējo ikdienas situāciju, sniedzot ieskatu darba nākotnes problēmās. Pamatojoties uz konstatējumiem, ziņojumā ir sniegti vairāki politikas ieteikumi teledarba un IKT mobilā darba uzlabošanai.

KOPSAVILKUMS pieejams latviešu valodā.

ZIŅOJUMA PILNAIS TEKSTS angļu valodā Eurofound and the International Labour Office (2017), Working anytime, anywhere: The effects on the world of work, Publications Office of the European Union, Luxembourg, and the International Labour Office, Geneva.

Nosūtīt šo rakstu uz e-pastu:

3 + 12 =
Aprēķiniet un ievadiet rezultātu, piemēram, '1+3' gadījumā ievadiet 4