Publicēts jaunākais statistisko datu krājums „Bērni Latvijā 2018”

22.07.2018
Bērni Latvijā

CSP publicētajā datu krājumā "Bērni Latvijā 2018" ir apkopota statistiskā informācija par bērnu skaitu, dzimstību un mirstību pēdējo gadu laikā, izglītību, nodarbinātību, veselības stāvokli, atrašanos sociālajās aprūpes iestādēs un adopciju, noziedzīgiem nodarījumiem pret bērniem, kā arī plašs starptautiskais salīdzinājums par bērnu situāciju Latvijā un citās valstīs.

Krājums ir vērtīgs informācijas resurss, kas sniedz aktuālāko informāciju ikvienam interesentam.

Pieejams šeit.

Nosūtīt šo rakstu uz e-pastu:

2 + 0 =
Aprēķiniet un ievadiet rezultātu, piemēram, '1+3' gadījumā ievadiet 4