8. Starptautiskā darba un ģimenes konference

11.06.2018
barselona

2019.gada 1.un 2.jūnijā Barselonā plānota 8.Starptautiskā darba un ģimenes konference, ko organizē Navarras Universitātes IESE Biznesa skola. Konferences tēma ir darba un ģimenes loma laimes sasniegšanā un darbinieku vajadzības, motivācijas un vēlmes.

Konferences organizētāji norāda, ka 2017.gada Pasaules laimes ziņojums kā laimes priekšnoteikumus nosauc tādu cilvēku esamību, ar kuriem iespējams rēķināties, dāsnumu, brīvības sajūtu un korupcijas neesamību, tāpēc organizācijām ir daudz darāmā, lai veicinātu vai vismaz nekavētu cilvēku laimi. Turklāt laimes indeksa galvgalī ir tādas valstis kā Norvēģija, Dānija, Islande un Šveice, tāpēc jāvaicā, vai tā varētu būt tikai sagadīšanās, ka arī darbavietu draudzīgums ģimenēm šajās valstīs ir augsts. Ir nepieciešams veikt tālāku izpēti, kā un kādos apstākļos darbā pastāvošie noteikumi, parašas un kultūra veicina laimi un ekonomikas izaugsmi.

Līdz 2019.gada 1.martam iespējams iesniegt referātu kopsavilkumus. To tematikai jābūt saistītai ar pašreizējām un nākotnes transformācijām darbā, ģimenē, to sociālajās un organizatoriskajās izpausmēs. Referāti var būt vadībzinātnē, filozofijā, empīriskajās sociālajās zinātnēs, jurispudencē un citās nozarēs. Pilni referātu teksti tiem dalībniekiem, kuri būs iekļauti referentu skaitā, jāiesniedz līdz 15.maijam.

Sīkāka informācija par šo konferencei, kā arī par iepriekšējām darba un ģimenes konferencēm pieejama mājaslapā. Tuvojoties konfenereces datumam, lapa tiks papildināta ar detalizētāku informāciju.

Nosūtīt šo rakstu uz e-pastu:

7 + 10 =
Aprēķiniet un ievadiet rezultātu, piemēram, '1+3' gadījumā ievadiet 4