Mērķagrupas, kurām īpaši piemērots elastīgs bērnu uzraudzības pakalpojums

13.07.2018

Projekta „Elastīga bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšana darbiniekiem, kas strādā nestandarta darba laiku” pētījuma gaitā izstrādātajā “Ziņojumā par elastīga bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšanas organizāciju darbiniekiem, kas strādā nestandarta darba laiku, un to ietekmējošiem faktoriem projektā iesaistītajās pašvaldībās” secināts, ka elastīgs bērnu uzraudzības pakalpojums ir  piemērotāks jeb nepieciešamāks šādām mērķgrupām:

  • vecāki, kuri audzina bērnus vieni;
  • vecāki ar nelieliem ienākumiem (tai skaitā publiskajā sektorā);
  • vecāki, kuriem ir bērni ar funkcionāliem traucējumiem;
  • ģimenes, kur abi vecāki strādā nestandarta darbalaiku;
  • vecāki, kuru bērni izveseļojas, taču vēl nav pilnīgi veseli;
  • īstermiņā neaizstājami darbinieki (piemēram, aktieri);
  • vērtīgi, grūti aizstājami darbinieki, ko darba devējs ir ieinteresēts “noturēt” vai piesaistīt.

Ziņojumā uzsvērts, ka visām šīm grupām piedāvāt tipveida pakalpojumu nav iespējams, jo daļa šo grupu (vecāki, kuriem ir bērni ar funkcionāliem traucējumiem; vērtīgie, grūti aizstājamie darbinieki) iekšēji ir izteikti neviendabīgas, ar savām specifiskām vajadzībām. Tomēr daļa šo grupu ir tādas, kurām iespējams veidot mērķētu pakalpojumu, definējot grupas robežas un vajadzības.

Vairāk skatīt šeit.

mērķgrupas

Nosūtīt šo rakstu uz e-pastu:

5 + 7 =
Aprēķiniet un ievadiet rezultātu, piemēram, '1+3' gadījumā ievadiet 4