Bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēju (aukles un mājas bērnudārzi) reģistrācijas kārtība

13.07.2018

infografika auklītēmBērnu uzraudzības pakalpojumu var sniegt aukle, kura ir reģistrēta bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrā kā pakalpojuma sniedzējs Ministru kabineta 2013. gada 16. jūlija noteikumos Nr.404 „Prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrēšanas kārtība” noteiktajā kārtībā.

Lai kļūtu par reģistrētu aukli, personai ir:

Jāiegūst apliecība par prasmēm sniegt pirmo palīdzību, ja vien persona zināšanas pirmās palīdzības sniegšanā nav apguvusi pieaugušo formālās izglītības programmas vai profesionālās pilnveides izglītības programmas ietvaros.

Jāapgūst profesionālās pilnveides izglītības programma bērnu aprūpes jomā (ne mazāk kā 40 stundas klātienē), ja tiek sniegts pilna laika pakalpojums un pakalpojuma sniegšanā iesaistītajai personai nav vidējās profesionālās pedagoģiskās vai augstākās pedagoģiskās izglītības, vai nav iegūta aukles profesionālā kvalifikācija. Ja speciāla izglītības pedagoģijā nav iegūta, pietiek, ja ir izieti speciāli kursi auklēm, taču svarīgi, lai tie būtu akreditēti Izglītības kvalitātes valsts dienestā (IKVD). IKVD mājaslapas sadaļā „Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrācija” ir pieejams izglītības iestāžu, kas piedāvā profesionālās pilnveides izglītības programmu bērnu aprūpes jomā (ne mazāk kā 40 stundu apjomā) visā Latvijā, saraksts.

Jāveic obligātā veselības pārbaude, lai būtu derīga medicīniskā jeb t.s. sanitārā grāmatiņa. To iespējams nokārtot, dodoties pie ģimenes ārsta.

Jāreģistrējas Valsts ieņēmuma dienestā (VID) kā individuālajam komersantam vai kā saimnieciskās darbības veicējam.

Ja persona, kas vēlas strādāt par aukli, atbilst visām prasībām, tā var doties uz IKVD un reģistrēties Bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēju reģistrā. Lai reģistrētos, jāiesniedz šādi dokumenti:

  • aizpildīts iesniegums;
  • apliecības par prasmēm sniegt pirmo palīdzību kopija (uzrādot oriģinālu);
  • dokumenta, kas apliecina, ka persona ir apguvusi profesionālās pilnveides izglītības programmu bērnu aprūpes jomā, kopija (uzrādot oriģinālu).

Dokumentus var iesniegt IKVD klātienē vai nosūtot pa pastu (Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 14, Rīga, LV-1050), kā arī elektroniski ikvd@ikvd.gov.lv (elektroniskā veidā iesniegtie iesniegumi tiek pieņemti izskatīšanai tikai tad, ja tie ir parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un tiem pievienots laika zīmogs).

Reģistrācija ir bezmaksas. Lēmumu par pakalpojuma sniedzēja reģistrāciju IKVD pieņem mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas. Triju darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas IKVD to publicē mājaslapā. Pēc pakalpojuma sniedzēja vēlmes IKVD bez maksas izsniedz reģistrācijas apliecību.

Bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēju reģistrs pieejams šeit.

Atkarībā no perioda ilguma, kura laikā bērns saņem pakalpojumu, pakalpojums ir:

  • īslaicīgs – līdz četrām stundām dienā;
  • pilna laika – ilgāks par četrām stundām dienā.

 Aukle, kas sniedz īslaicīgu pakalpojumu (līdz četrām stundām dienā), drīkst vienlaikus uzraudzīt ne vairāk kā 10 bērnus. Aukle, kas sniedz pilna laika pakalpojumu (ilgāks par četrām stundām dienā), drīkst vienlaikus uzraudzīt ne vairāk kā piecus bērnus, izņemot gadījumu, ja tie ir vienas ģimenes bērni.

Nosūtīt šo rakstu uz e-pastu:

2 + 6 =
Aprēķiniet un ievadiet rezultātu, piemēram, '1+3' gadījumā ievadiet 4