Projekts „Elastīga bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšana darbiniekiem, kas strādā nestandarta darba laiku”

13.07.2018
nestandarta darba laiku strādājošie

Laika posmā no 2015. līdz 2018. gadam ES Nodarbinātības un sociālās inovācijas programmas (EaSI PROGRESS) 2014.-2020. gadam ietvaros Labklājības ministrija sadarbībā ar Jelgavas pilsētas pašvaldību, Rīgas pilsētas pašvaldību, Valmieras pilsētas pašvaldību un Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūtu (InCSR) īstenoja projektu „Elastīga bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšana darbiniekiem, kas strādā nestandarta darba laiku”.

Projekta „Elastīga bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšana darbiniekiem, kas strādā nestandarta darba laiku” ietvaros tika ieviests un izvērtēts elastīgs bērnu aprūpes pakalpojums Latvijas uzņēmumos ar nestandarta darbalaiku (vakara, nakts un mainīgs darbalaiks, kā arī darbs brīvdienās). Projektam atlasīto uzņēmumu darbiniekiem ar bērniem vecumā līdz 7 gadiem, kas nodarbināti nestandarta darba laikā, tika nodrošināti subsidēti bērnu aprūpes pakalpojumi, kurus īstenoja reģistrēti bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēji bērna dzīvesvietā vai citā piemērotā vietā. Subsidēti bērnu aprūpes pakalpojumi tika nodrošināti 10 mēnešus ar mērķi pakāpeniski pāriet uz privāto (darba devēja un darba ņēmēja) finansējumu un/vai valsts un pašvaldības līdzfinansējumu bērnu aprūpes pakalpojumiem nestandarta darba laikā.

Vienlaikus ar projekta aktivitātēm tika veikts pētījums, lai izvērtētu jaunās bērnu aprūpes formas ietekmi uz nodarbinātību un produktivitāti (darbaspēka noturība, kadru mainība, pārejošās darbnespējas samazināšanās u.c.) uzņēmumos, kuri piedalījās projektā, kā arī ietekmi uz darba ņēmēju iespējām saskaņot savu darba un privāto dzīvi, apmierinātību ar darba apstākļiem un viņu reproduktīvo uzvedību.

Projekta gaitā konstatēts, ka:

  • gandrīz visi uzņēmumi atzīst, ka darbiniekiem, kuri strādā nestandarta darba laiku, bērnu pieskatīšana ir problēma;
  • elastīgāka pieeja ir atkarīga no darba organizācijas un tiešā vadītāja;
  • zemākā līmeņa vadītāju vidū trūkst izpratnes par darbinieku vajadzībām;
  • uzņēmumos netiek apkopota informācija par vajadzību pēc bērnu pieskatīšanas pakalpojuma;
  • darbavietās pastāv iespējas pielāgot darba laiku vecākiem ar bērniem;
  • pašvaldībās pastāv iespējas pagarināt darba laiku bērnudārziem, veidot diennakts grupas, kā arī līdzfinansēt elastīgus bērnu pieskatīšanas pakalpojumus.

Projekta rezultāti liecina, ka, nodrošinot elastīgus bērnu pieskatīšanas pakalpojumus:

  • pieaug apmierinātība ar dzīvi;
  • darbs un ģimene ir līdzsvarā, un ģimenes locekļi var veltīt vairāk laika viens otram;
  • daļa darbinieku norāda, ka pakalpojuma saņemšanas rezultātā var vairāk uzmanības veltīt darbam, jo nav jādomā par to, kas notiek ar bērnu.

Vairāk par projektu šeit.

Nosūtīt šo rakstu uz e-pastu:

9 + 1 =
Aprēķiniet un ievadiet rezultātu, piemēram, '1+3' gadījumā ievadiet 4