Labās prakses

20.06.2018
skaista vide

Latvijas pašvaldībās sāk attīstīties bērnudārziem alternatīvi bērnu aprūpes pakalpojumi, tādi kā aukļu pakalpojumi, bērnu pieskatīšanas centri u.c. Pirmsskolas izglītības un bērnu aprūpes iestāžu darbalaiks parasti ir darbadienās no 7:00 līdz 19:00. Tādi paši nosacījumi ir situācijās, kad pašvaldības sniedz finansiālu atbalstu vecākiem aprūpes pakalpojuma nodrošināšanai bērniem no pusotra gada vecuma līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai, ja pakalpojumu saņem pie privāta bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja vai privātā bērnudārzā. Turklāt bērnu aprūpes pakalpojumus bērniem līdz 1,5 gada vecumam pašvaldības nenodrošina. Apstākļos, kad strādājošie vecāki rindu dēļ nevar saņemt pašvaldības bērnudārza pakalpojumu un nespēj izmantot privātos bērnudārzus, tie nereti izmanto nereģistrētas aukles pakalpojumus vai savu draugu un radinieku palīdzību.

Pašvaldības nenodrošinātu bērnu aprūpes pakalpojumu dēļ vecāki var izlemt atstāt darba tirgu, samazināt darba stundu skaitu vai pārcelties uz dzīvi citā pašvaldībā. Rezultātā zaudētājas ir gan pašas ģimenes un to materiālais stāvoklis, gan darba devēji (īpaši tad, ja vecāki ir augsti kvalificēti darbinieki vai darbaspēka nepietiekamības situācijās), gan pašvaldības, zaudējot savus iedzīvotājus un bērnus. Tomēr pašvaldības, sadarbojoties ar darba devējiem, ģimenēm un auklēm, var rast risinājumus, kuros ieguvēji ir visi.

Vairāk par projektu šeit.

Nosūtīt šo rakstu uz e-pastu:

3 + 12 =
Aprēķiniet un ievadiet rezultātu, piemēram, '1+3' gadījumā ievadiet 4