Pašvaldībām

24.05.2018

Visās pašvaldībās nodrošina bērnu uzraudzības pakalpojumus, labiekārto vidi un attīsta infrastruktūru, kur pašvaldības iedzīvotājiem pavadīt savu brīvo laiku.

Bērnu uzraudzības pakalpojumi var būt viens no instrumentiem darba un ģimenes dzīves līdzsvara veicināšanai pašvaldībā dzīvojošajiem vecākiem, kas izmantojami arī kā daļa no pašvaldības nodarbinātības politikas, jo bērnu pieskatīšanas nodrošināšana ļauj vecākiem veiksmīgāk iesaistīties darba tirgū. Darba un ģimenes dzīves salāgošanas kontekstā svarīgi, lai bērnu aprūpes pakalpojumi būtu pieejami visiem vecākiem ar maziem bērniem un bērnu uzraudzības pakalpojumu sniegšanas laiks būtu saskaņots ar vecāku darba laikiem.

 Vai Jūsu pašvaldībā bērnu uzraudzība tiek nodrošināta cilvēkiem ar nestandarta darba laiku?

Patīkama un pieejama vide ir svarīga, lai cilvēki izvēlētos šo vietu par savām mājām. Vides pieejamība ir būtiska gan vecākiem ar maziem bērniem, gan cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, jo ļauj dažādām cilvēku grupām izmantot un baudīt pašvaldības piedāvātās iespējas.

Lai pašvaldība veiksmīgi veidotu atbalsta politiku darba un ģimenes dzīves līdzsvara veidošanai, nepieciešams saprast pašvaldībā dzīvojošo cilvēku vajadzības darba un ģimenes dzīves saskaņošanai:

  • noskaidrot, kāds ir darba laiks lielākajos uzņēmumos pašvaldības teritorijā;
  • kā tas ietekmē darba ņēmēju dzīvi – iespējas aizvest bērnu uz skolu vai bērnudārzu un mājup no tā.

Šādu informāciju var uzzināt:

  • uzsākot dialogu ar uzņēmējiem par šiem jautājumiem;
  • veicot aptauju bērnudārzos par vecākiem vēlamo darba laika sākumu un beigām, lai tas atbilstu viņu vajadzībām.

Ir pašvaldības, kuras darba un ģimenes dzīves saskaņošanas jautājumus jau ir apzinājušas un atradušas veidus, kā vecākiem darba un ģimenes dzīves konfliktu mazināt. Piemēram, pēc Valmieras pašvaldības pārstāvju tikšanās ar lielākā pilsētas uzņēmuma pārstāvjiem, bērnudārzos tika pagarināts darba laiks par 30 minūtēm, lai šajā uzņēmumā strādājošie vecāki paši varētu izņemt savus bērnus no dārziņa. Pirms tam darba laiks bērnudārzā un maiņa uzņēmumā beidzās vienā laikā, apgrūtinot vecākiem kvalitatīvu darba veikšanu un bērnu izņemšanu no bērnudārza.

Pašvaldības iestādes vienlaikus ir arī darba devēji, kurās atbalsts darba un ģimenes dzīves saskaņošanai var kļūt par daļu no personālvadības politikas. Šajā kontekstā svarīgi saprast:

  • kādas ir pašvaldības iestāžu darbinieku iespējas un vajadzības salāgot darba un ģimenes dzīvi;
  • kādu atbalstu pašvaldība kā darba devējs vēlas nodrošināt (elastīgas vai attālināts darba formas, atbalstu bērnu uzraudzībai, nenodarbināt vecākus ar maziem bērniem naktīs, piemēram, pašvaldības policijā u.c.)? Vairāk par dažādām darba devēju iespējām var uzzināt sadaļā darba devējiem;
  • kādi ir pašvaldības ierobežojumi likumdošanā, piemēram, ko nosaka „Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums”.

Vairāk par pašvaldību iespējām darba un ģimenes dzīves līdzsvara nodrošināšanai var lasīt sadaļā pašvaldībām.

Nosūtīt šo rakstu uz e-pastu:

1 + 1 =
Aprēķiniet un ievadiet rezultātu, piemēram, '1+3' gadījumā ievadiet 4