Kas ir bērna piedzimšanas pabalsts?

17.07.2018
ģimene ar bērniem

Tas ir vienreiz izmaksājams pabalsts. To piešķir:

  • vienam no vecākiem par katru bērnu, kurš sasniedzis astoņu dienu vecumu un kuram piešķirts personas kods;
  • aizbildnim, ja bērns ņemts aizbildniecībā līdz viena gada vecumam.

Bērna piedzimšanas pabalsts ir 421,17 eiro par katru bērnu.

Tiesības saņemt bērna piedzimšanas pabalstu ir Latvijā pastāvīgi dzīvojošiem Latvijas pilsoņiem, nepilsoņiem, ārvalstniekiem un bezvalstniekiem, kuriem piešķirts personas kods. Pabalstu nepiešķir tiem, kuri saņēmuši termiņuzturēšanās atļauju.

Pabalstu piešķir saskaņā ar Valsts sociālo pabalstu likuma 8.pantu un MK 22.12.2009. noteikumiem Nr. 1546 „Noteikumi par bērna piedzimšanas pabalsta piešķiršanas un izmaksas kārtību”.

Plašāka informācija pieejama Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras mājaslapā. 

Nosūtīt šo rakstu uz e-pastu:

1 + 3 =
Aprēķiniet un ievadiet rezultātu, piemēram, '1+3' gadījumā ievadiet 4