Kāds valsts un pašvaldības atbalsts pieejams veca vai aprūpējama cilvēka kopšanai?

06.07.2018
seniors

Pašlaik valsts vecu un aprūpējamu cilvēka kopšanai piedāvā finansiālu atbalstu, bet par sociālo aprūpi atbildīgas ir pašvaldības, kurās cilvēkam ir jāvēršas, lai saņemtu nepieciešamo palīdzību.

Valsts piedāvātais atbalsts ietver dažādus pabalstus. Tos gan iespējams saņemt tikai tad, ja cilvēkam ir piešķirta invaliditāte – tad pats aprūpējamais saņem invaliditātes pabalstu, kas var būt no 64,03 eiro līdz 83,24 eiro mēnesī atkarībā no invaliditātes grupas, kā arī cilvēka ar invaliditāti kopšanas pabalstu – 213,43 eiro mēnesī.

 Lai nokārtotu invaliditāti, vispirms griezies pie ģimenes ārsta!

Sociālās aprūpes pakalpojumi dažādās pašvaldībās ir atšķirīgi, taču visām pašvaldībām ir pienākums:

  • informēt cilvēku par viņam pienākošos palīdzību;
  • nodrošināt personu ar tās vajadzībām atbilstošiem sociālajiem pakalpojumiem un palīdzību.

 

Radinieka aprūpēšanu var saņemt, sadarbojoties ar pašvaldības sociālo dienestu:

1. solis
Dodies uz pašvaldības sociālo dienestu un informē par situāciju (pašvaldība var sniegt  atbalstu tikai tad, ja ir saņēmusi informāciju par palīdzības nepieciešamību).
 
2.  solis
Sociālajam dienestam sākotnēji ir jāizvērtē un jāpiedāvā aprūpe mājās, jāpalīdz ģimenei pašai aprūpēt savu radinieku.
 
3. solis
Ja, situāciju novērtējot, tiek kopīgi nolemts, ka aprūpe mājās nav iespējama, tad ir iespējams izmantot arī institucionālos rehabilitācijas vai aprūpes pakalpojumus.
 

Pakalpojumi un palīdzība, kuru piedāvā pašvaldības, atšķiras. Rīgas pašvaldība piedāvā gan pastāvīgus, gan pagaidu sociālās aprūpes pakalpojumus dzīvesvietā, ja cilvēks vecuma, funkcionālo traucējumu, invaliditātes vai slimības dēļ nespēj parūpēties par sevi un savu mājvietu. Pakalpojumi ietver gan klienta personisko aprūpi (mazgāšanos, apģērbšanos, rēķinu nomaksu, ārsta vizītes u.c.), gan palīdzību ikdienas mājas darbos, veicot nelielus iepirkumus, pagatavojot ēst, rūpējoties par mājas tīrību, piegādājot siltas pusdienas, iespēju jebkurā laikā ar drošības pogas palīdzību izsaukt palīdzību, pavadoņa asistenta pakalpojumus. Rīgas pašvaldība šo palīdzību nodrošina pēc pieprasījuma cilvēkiem, kuru ienākumi uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz 430 eiro mēnesī.

Jelgavas pašvaldība arī nodrošina dažādus sociālos pakalpojumus, kas saistīti ar vecu vai aprūpējamu cilvēku kopšanu – aprūpi mājās, rehabilitācijas pakalpojumus, ģimenes asistenta pakalpojumus, dažādu tehnisko palīglīdzekļu izmantošanas iespējas, atelpas brīža pakalpojumus u.c.. Pakalpojumus piešķir, pamatojoties uz iesniegumā un ģimenes ārsta vai citu speciālistu izziņā pamatoto atbalsta nepieciešamību.

Valmieras pašvaldība pirms pakalpojumu piešķiršanas veic apsekošanu dzīvesvietā un var nolemt piešķirt palīdzēt ar aprūpi mājās. Tā ietver cilvēka pamatvajadzību apmierināšanu, palīdzību mājas darbu veikšanā un nodrošina personisko aprūpi. Var piešķirt arī asistentu dažādu ikdienas procesu atvieglošanai.

 

Nosūtīt šo rakstu uz e-pastu:

7 + 13 =
Aprēķiniet un ievadiet rezultātu, piemēram, '1+3' gadījumā ievadiet 4