Kāds valsts atbalsts pieejams vecākiem, kuri audzina bērnu ar īpašām vajadzībām?

06.07.2018
bērns

Atbalsts ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti, biežāk saistīts ar citām atbalsta formām, ne tieši ar vecāku nodarbinātību. Piemēram, dažādās pašvaldībās ir nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumi, bet valsts atsevišķos gadījumos var piešķirt vienreizēju pabalstu mājokļa pielāgošanai bērna invalīda vajadzībām. Pilsētas un reģionālais transports bērniem ar invaliditāti un vienam pavadītājam ir pieejams par brīvu, uzrādot invalīda apliecību. Bērni ar invaliditāti ir atbrīvoti no dažādām valsts nodevām vai maksā tikai nelielu daļu no pilnās summas, kā arī var nemaksāt vai maksāt tikai daļu no ieejas maksas dažādos valsts muzejos un atpūtas vietās.

Tomēr būtiski saprast, ka darba un ģimenes dzīves līdzsvarošana vecākiem, kuri audzina bērnus ar īpašām vajadzībām, ir grūtāka. Pašlaik valsts sniegtais atbalsts darba un ģimenes savienošanai nav pārāk liels, tomēr svarīgi to zināt un nepieciešamības gadījumā izmantot.

Ja ģimenē aug bērns ar invaliditāti, līdz viņa 18 gadu vecumam ir paredzētas vairākas atbalsta formas, kas tieši saistītas ar vecāku nodarbinātību:

  • Bērnam ar īpašām vajadzībām, lai vecāki varētu strādāt, tiek nodrošināta vieta bērnudārzā.
  • Vecākam ir iespēja saņemt trīs papildatvaļinājuma dienas. Šis atvaļinājums uzkrājas, un, pat ja ir aizmirsies par pienākošos papildatvaļinājumu informēt darba devēju, tas pienākas arī par iepriekšējiem diviem gadiem. Turklāt atvaļinājumu šai darbinieku grupai ir tiesības pieprasīt jebkurā laikā – vasarā vai jebkurā citā laikā pēc vēlēšanās.
  • Darba likums paredz iespēju strādāt arī nepilnu darba dienu, ja pats darbinieks ir to pieprasījis, un priekšrocību gadījumos, ja tiek samazināts darbinieku skaits – vecākiem, kas audzina bērnu ar invaliditāti, ja viņu darba rezultāti un kvalifikācija būtiski neatšķiras no citu darbinieku darba rezultātiem un kvalifikācijas, dodama priekšroka palikšanai darbā.

Ir paredzēta virkne dažādu pabalstu, kas sniedz finansiālu atbalstu ģimenēm, kurās ir bērni ar invaliditāti, bet, kas nav saistīti ar nodarbinātību:

  • Līdz 18 gadu vecumam vienam no vecākiem, ja ģimenē aug bērns ar invaliditāti vai bērns ar celiakiju, ir iespēja saņemt piemaksu pie ģimenes valsts pabalsta 106,72 eiro mēnesī.
  • Ja medicīniskajā komisijā tiek noteikts, ka bērnam ar invaliditāti ir nepieciešama īpaša kopšana, tad vienam no vecākiem ir tiesības pieteikties saņemt Bērna invalīda kopšanas pabalstu 213,43 eiro mēnesī.
  • Pabalsts, kuru var pieprasīt jau bērnam invalīdam un kuru var saņemt arī pēc bērna 18 gadu sasniegšanas, ja ir nepieciešams, ir Pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai invalīdiem, kuriem ir apgrūtināta pārvietošanās. Tas tiek izmaksāts reizi 6 mēnešos un ir 79,68 eiro par visu periodu.
  • Ja ģimenē ir bērns ar invaliditāti, tad nav jāmaksā transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis par vienu vieglo automašīnu, un vecāks var pieteikties invalīdu stāvvietu izmantošanas kartei, ja ir attiecīgā izziņa no Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas vai bērns ir I grupas redzes invalīds.
  • AS Latvenergo piedāvā 100 pirmās patērētās kilovatstundas par brīvu, bet bērnu invalīdu ģimenes var pieteikties elektrības pieslēguma ierīkošanai, ko apmaksā valsts, apmērā līdz 15 000 eiro.

Pēc 18 gadu vecuma tiek izmaksāts invaliditātes pabalsts, kura lielums atkarīgs no invaliditātes grupas un tā, vai invaliditāte ir jau kopš bērnības. Pabalsts ir no 64,03 eiro līdz 138,74 eiro mēnesī. Var pieteikties arī invalīda kopšanas pabalstam – 213,43 eiro mēnesī.

Atsevišķi bērnu ar īpašām vajadzībām vecāki izdalīti pensionēšanās vecuma ziņā. Bērnu ar īpašām vajadzībām vecākiem ir zemāks pensijas vecums – ja tas šobrīd valstī ir 65 gadi, tad daudzbērnu un bērnu ar īpašām vajadzībām vecāki var pensionēties jau 60 gadu vecumā.

 

Nosūtīt šo rakstu uz e-pastu:

12 + 1 =
Aprēķiniet un ievadiet rezultātu, piemēram, '1+3' gadījumā ievadiet 4