Padomi un praktiska informācija

18.06.2018
kolēģi

Kas ir elastīgs papildus labumu grozs un kā to izveidot?

„Labumu grozs” uzņēmumā ietver dažādus atvieglojumus un papildus labumus, ko piedāvā darba devējs un kas padara darbinieka ikdienu un darba veikšanu patīkamāku, sniedz atbalstu īpašos brīžos un motivē uzvesties darba vietā noteiktā veidā. Pie papildus labumiem pieder veselības polises, dažādi pabalsti, pasākumi ar ģimenēm, mācības, bērnu uzraudzības pakalpojumi u.c.  

Ieviešot papildus labumus, būtiski sekot, vai tie atbilst darbinieku vajadzībām. To ilustrē kāds komisks gadījums, ko stāsta Ilgtspējas indeksa koordinatore Dace Helmane: „Darba devējs katru gadu saviem darbiniekiem reizi nedēļā noteiktā laikā apmaksā celiņu baseinā, līdz vienu gadu baseina darbinieks jautā: „Vai tiešām vēlaties atkal to celiņu apmaksāt? Jau sen neviens no jūsu uzņēmuma nav to izmantojis.””

 „Elastīgs papildus labumu grozs” nozīmē, ka darbiniekam pastāv iespējas izvēlēties, kādus papildus labumus viņš var un vēlas lietot, proti, ne visiem darbiniekiem būs vajadzīgas brilles un ne visi vēlēsies peldēt baseinā. Darba devējs, apzinoties darbinieku atšķirību, piedāvā darbiniekam izvēlēties.

Lai ieviestu elastīgu papildus „labumu grozu”:

  • uzņēmumā nepieciešams skaidri definēt principus papildus labumu saņemšanai (labumi var būt universāli vai gradēti gan atkarībā no ieņemamajiem amatiem, gan darbinieka nostrādātā darba laika uzņēmumā, gan darba sasniegumiem un kvalitātes);
  • svarīgi noskaidrot, kādus papildus labumus darbinieki novērtē augstāk un vēlas lietot, lai papildus labumi veidotu motivējošo iespaidu;
  • nepieciešams izvērtēt, kurus papildus labumus darba devējs vēlas un var ieviest;
  • svarīgi izstrādāt papildus labumu uzskaiti, kas ļauj darba devējam sekot, vai to izlietojums ir atbilstošs nosacītajam (biežāk izmantotā elastīga papildus labumu uzskaites sistēma ir veidota, izmantojot punktu sistēmu – katrs labums tiek novērtēts ar noteiktu punktu skaitu vai arī ir noteikti naudas ierobežojumi, proti, katrs darbinieks var izmantot papildus labumus noteiktā naudas apjomā).

Vienā no lielajiem Latvijas uzņēmumiem, kurš vēlas stimulēt savu darbinieku regulāru ierašanos darbā, koplīgumā noteiktais nostrādāto stundu skaits mēnesī tiek pārvērsts virtuālos uzņēmuma punktos, par kuriem darbinieki var izvēlēties sev vēlamos papildus labumus no uzņēmuma elastīgo papildus labuma groza. Punktu vērtība tiek diferencēta arī atkarībā no nostrādātā laika uzņēmumā, apbalvojot ilgstošus darbiniekus par lojalitāti. Labumu grozā iekļauti ļoti atšķirīgi labumi – sporta kluba abonements, brīvdienu mājas izmantošana, pusdienu kuponi, brilles u.c. Izmantojot sakrātos punktus, darbinieks pats izvēlas, kādus labumus par sakrātajiem virtuālajiem punktiem vēlas izmantot. Tos var iztērēt katru mēnesi, piemēram, apmaksājot pusdienas uzņēmuma kafejnīcā, vai uzkrāt un izmantot lielāka papildus labuma iegādei. Lai atvieglotu papildus labumu administrēšanu, konkrētajā uzņēmumā izmanto aplikāciju, kas padara to personāldaļai un darbiniekiem pārskatāmāku. Šajā labumu grozā iekļauti arī bērnu uzraudzības pakalpojumi, darbiniekiem, kuri strādā nestandarta darba laiku.

Ja uzņēmumā nav elastīgā papildus labumu groza, pastāv arī citi veidi, kā atbalstu darbiniekiem  organizēt.  Piemēram, Vācijā uzņēmuma „Siemens” paspārnē  ir izveidots „SieKids” bērnu uzraudzības iestādes – silīte, bērnudārzs un vieta, kur atrasties bērniem pēc skolas. Šajās iestādēs tiek uzņemti tikai  „Siemens” darbinieku bērni. Brīvlaikos ir arī brīvdienu programma bērniem. Bērniem pēc skolas tiek piedāvātas pusdienas un sniegts atbalsts mājasdarbu pildīšanai, kā arī izveidota vieta rotaļām. „SieKids” darba laiks ir no 7:30 līdz 18:00.

Nosūtīt šo rakstu uz e-pastu:

9 + 4 =
Aprēķiniet un ievadiet rezultātu, piemēram, '1+3' gadījumā ievadiet 4