Ģimenēm draudzīgas darba vides koncepcijas ieviešana

15.07.2018
vecāki ar bērniem

Ģimenēm draudzīgas darba vides koncepcija tiek iedzīvināta SIA ""Ventspils nafta" termināls" (VNT) katru dienu. Uzņemot jaunu darbinieku savā komandā, VNT apzinās, ka viņš vai viņa nāk kopā ar ģimeni. VNT rūpējās par darbinieku darba un ģimenes dzīves līdzsvaru visa gada garumā, un tas neizpaužas tikai vienā pasākumā.

Kopš dibināšanas VNT pastāv arodbiedrība, un koplīgumā ir iekļauta virkne labumu, kas ir vērsti tieši uz ģimenēm. Piemēram, tās ir papildu brīvdienas ārpus Darba likumā noteiktajām, piemaksas bērnu piedzimšanas gadījumā. Tāpat VNT finansiāli atbalsta darbinieku bērnu skolas gaitas, sniedzot finansiālu atbalstu 1. septembrī.

Papildus sporta spēlēm, kurās piedalās VNT darbinieku ģimenes, tiek rīkoti Ziemassvētku pasākumi darbinieku bērniem, kā arī Ģimenes drošības diena, atzīmējot VNT starptautiskā īpašnieka VTTI Vides un darba aizsardzības dienu un Latvijā rīkoto akciju „Darbā bērni”. Šī pasākuma mērķis ir iepazīstināt darbinieku ģimenes ar viņu tuvinieku darba vidi un sniegt ieskatu aktivitātēs, kas padara ikdienu drošāku gan pieaugušajiem, gan bērniem.

Pirms pāris gadiem VNT izveidoja atpūtas istabu, kuru dažreiz izmanto arī līdzi uz darbu atnākušie darbinieku bērni – liek LEGO klučus vai spēlē galda tenisu. Šāda istaba ir iespēja darbiniekam pabūt pašam vai kopā ar bērnu, pasportot vai atraisīties no visa. Bija vēlme, lai šī istaba ir atšķirīga no pārējām ofisa telpām, tāpēc tika pieaicināti Ventspils mākslas skolas absolventi sienu apgleznošanai. VNT pastāv kopš 1961.gada, un tajā vienmēr ir bijis piekopts konservatīvs stils. Atpūtas telpa un dažas jaunas gaišākas un modernākas telpas padarīja gaisotni uzņēmumā atraisītāku.

 Ģimenēm draudzīga vide – tā ir kultūra, kuru veido paši uzņēmuma darbinieki. Viņi vislabāk zina, kas ir vajadzīgs viņu bērniem, un viņi piedalās ar saviem ieteikumiem.

Piemēram, VNT ir nopircis interaktīvu tāfeli skolai, kurā mācās darbinieku bērni. Regulāri bez maksas tiek piešķirts autobuss skolām, bērnudārziem, sporta klubiem, kuros piedalās darbinieku bērni.

Domājot par darbiniekiem un viņu ģimenēm, VNT finanšu atbalsta politikas uzsvars ir Ventspils un Kurzemes reģions, jo tieši šeit dzīvo, mācās, strādā, saņem medicīnisko aprūpi VNT darbinieku ģimenes.

VNT jau 3 gadus pēc kārtas saņem Labklājības ministrijas statusu „Ģimenei draudzīgs komersants”.

Kāpēc tas ir svarīgi?

  • Pozitīva darba vide un produktivitāte. Darba vidi veido paši darbinieki. Ja viņi ir laimīgi un izjūt darba devēja atbalstu, viņi strādā radošāk un rezultatīvāk.
  • Darba devēja tēls. VNT darbojas Ventspilī, kas ir samērā tālu no galvaspilsētas, kas dažreiz rada sarežģījumus ar speciālistu (talantu) meklēšanu un piesaisti. Tāpēc darba devēja tēls ir svarīgs cilvēku piesaistē.
  • Pēctecība. VNT strādā dažu ģimeņu vairākas paaudzes. Rūpes par darbinieku ģimenēm ir faktors par labu darba devējam, kad darbiniekam nākas izvēlēties. Vai uzņēmums varētu sapņot par labāku reputāciju, nekā tāda, ka darbinieks parāda savam bērnam, cik labā vietā viņš/viņa strādā?

Ieguvumi strādājošajiem un pašam darba devējam

Darbinieki ir motivēti strādāt, iesaistīties lēmumu pieņemšanā un darīt vairāk, ja jūt, ka darba devējs par viņiem rūpējas. VNT darbinieku vidējais darba stāžs ir 16 gadi. Tas liecina, ka VNT nodrošina motivējošus darba apstākļus un uz labsajūtu vērstu darba vidi, kā rezultātā tiek sasniegta minimālā darbinieku rotācija un veicināta lojalitāte uzņēmumam. Darbinieku pozitīvs noskaņojums, vēlme iesaistīties un sniegt pievienoto vērtību – tas ir abpusēji izdevīgi gan darbiniekiem, gan darba devējam.

Nosūtīt šo rakstu uz e-pastu:

4 + 5 =
Aprēķiniet un ievadiet rezultātu, piemēram, '1+3' gadījumā ievadiet 4