DaMoS jeb darbinieku motivācijas sistēma Rīgas satiksmē

16.07.2018
darba un ģimenes saskaņošana

Katrs darbinieks ir uzņēma vērtība, tāpēc „Rīgas satiksmei” ir svarīgi, lai darbinieks būtu vesels, izglītojies, atpūties, aktīvs, apmierināts, lai darbinieka darba dzīve būtu sabalansēta ar personisko un ģimenes dzīvi, lai darbinieka dzīves kvalitāte uzlabotos. Savukārt „Rīgas satiksme” sagaida, ka darbinieks būs motivēts, lojāls, ražīgs un virzīts uz „Rīgas satiksmes” mērķu sasniegšanu. Tieši tāpēc „Rīgas satiksme” saviem darbiniekiem garantē ne tikai stabilu atalgojumu, bet arī īpašu darbinieku motivācijas sistēmu jeb DaMoS.

DaMoS ir Darbinieku motivācijas sistēma, kas ļauj „Rīgas satiksmes” darbiniekiem izvēlēties savām vajadzībām atbilstošus labumus – tas ir elektronisks preču, pakalpojumu un pabalstu katalogs. Šī ir unikāla sistēma un tiek veidota, novērtējot to, ka ikviens uzņēmuma darbinieks ir vērtība un katram ir savas atšķirīgas vajadzības. Šī sistēma ir ļoti elastīga ar daudzveidīgiem piedāvājumiem. Darbiniekam atbilstoši viņa pienesumam uzņēmumā gada griezumā tiek piešķirti punkti, par kuriem viņš var izvēlēties sev vēlamos labumus. Pašapkalpošanās portālā darbinieks var izmantot labumus: pieteikties pasākumiem, ekskursijām, uzzināt par īpašajiem piedāvājumiem no sadarbības partneriem, apmācībām, sporta aktivitātēm, kā arī apskatīties algas lapiņu.

Ņemot vērā lielo uzņēmuma darbinieku skaitu, ar visiem nevar komunicēt papīra formātā, tāpēc ir izstrādāts pašapkalpošanās interneta portāls, kas ir līdzīgs internetbankai, kurā darbiniekam ir personiskais konts ar DaMoS punktiem.

Darbinieki, kuriem dators nav pieejams, var vērsties struktūrvienībās, kur pieeja datoriem ir nodrošināta, ir izveidoti arī tā saucamie atbalsta punkti ar pilnvarotiem darbiniekiem, kas atbild uz neskaidrajiem jautājumiem un palīdz veikt darbības portālā.

DaMoS punktus var tērēt šādās labumu grupās:

 • Veselība;
 • Izglītība, kursi, semināri;
 • Kultūra, izklaide, atpūta;
 • Sports;
 • Ceļojumi un ekskursijas;
 • Transports;
 • Literatūra un prese;
 • Pabalsts vecākam bērna vajadzībām;
 • Pabalsti apaļā dzīves jubilejā;
 • Pabalsti apaļā darba stāža gadījumā;
 • Punktu pārcelšana;
 • Bērnudārzs;
 • Ēdnīca;
 • Reprezentācijas piederumi.

Pirmkārt, tā ir „Veselība”, jo galvenais mērķis ir vesels darbinieks. Pats svarīgākais labums ir tieši veselības apdrošināšanas polise, par kuru darbinieki primāri arī izrādījuši interesi „Rīgas satiksmes” darbinieku apmierinātības pētījumos. Veselības sadaļā atsevišķi no polises ir arī stomatoloģijas izdevumu un recepšu medikamentu iegādes izdevumu segšana. Grupas „Kultūra”, „Izglītība”, „Sports”, „Bērnu vajadzību izdevumu segšana” ietver dažādu apmācību, kultūras pasākumu un sporta klubu apmeklējumus, bērnudārzu izdevumu segšanu. Savukārt sadaļā „Ceļojumi un ekskursijas” ietverta ceļojumu un ekskursiju izdevumu segšana atbilstošā apmērā. Grupā „Transports” tiek segta daļa no reģionālo autobusu un vilcienu maršrutu biļešu cenām. Sadaļa „Literatūra un prese” ietver literatūras un preses iegādi, grupa „Ēdnīca” ietver ēdināšanas izdevumu segšanu „Rīgas satiksmes” ēdnīcās. Ir arī grupa „Pabalsti noteiktam mērķiem”, kas paredz pabalstu izmaksu definētos gadījumos, piemēram, apaļā jubilejā, pabalstu vecākam bērna vajadzībām.

Darbiniekiem ir pieejami konkrēti „Rīgas satiksmes” sadarbības partneru piedāvājumi. Uzrādot darbinieka karti, var saņemt preces/pakalpojumus ar izdevīgākiem nosacījumiem. Darbinieks pats arī izvēlas, kur šo labumu izmantot, piemēram, paša izvēlētā sporta zālē. Vai darbinieks izmantos labumu, tas atkarīgs no viņa paša. Labumus naudā nav iespējams kompensēt – sistēma ir orientēta, lai cilvēks labumus izmantotu noteiktam mērķim.

Kopš DaMoS ieviešanas pagājuši gandrīz trīs gadi – šajā laikā sistēma pilnveidota un tiek regulāri papildināta. Darbinieki to ir atzinīgi novērtējuši un izmanto piedāvātās iespējas, kā arī sniedz savus priekšlikumus.

Nosūtīt šo rakstu uz e-pastu:

14 + 3 =
Aprēķiniet un ievadiet rezultātu, piemēram, '1+3' gadījumā ievadiet 4