Cik izmaksā darbinieku mainība?

15.07.2018
vecaki ar bērniem

Projektā „Elastīga bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšana darbiniekiem, kas strādā nestandarta darba laiku" aprēķināja, ka, lai samazinātu darbinieku mainību, uzņēmumam var būt izdevīgi līdzfinansēt elastīgus bērnu uzraudzības pakalpojumus. Šādi pakalpojumi, tika testēti. Cilvēkiem, kuri strādā nestandarta darba laiku, darbu ar ģimeni līdzsvarot ir grūtāk, un līdz ar to vecāki ar bērniem izvēlas no darba aiziet. Savukārt, ja elastīgi bērnu uzraudzības pakalpojumi tiek līdzfinansēti, tad darba un ģimenes dzīves savienošana ir vienkāršāka, un darbinieki ar maziem bērniem par aiziešanu no darba domā mazāk.

Viens no pētījumā iesaistītajiem uzņēmumiem stāsta, ka vairumam projektā iesaistīto darbinieku apmācību izmaksas ir 1500 eiro (ir atsevišķi darbinieki, kuriem tās ir ievērojami – pat desmitos reižu lielākas). Tātad, pieņemot jaunu darbinieku, darba devējs viņā investē šo summu. Tāpēc darbinieku liela mainība uzņēmumam nav izdevīga.

Pie nosacījumiem, ar kādiem uzņēmums saņēma pakalpojumu projekta ietvaros (rēķinot to līdzmaksājuma apjomu, kādu tas faktiski maksāja, bet nerēķinot administratīvās izmaksas), minētās apmācību izmaksas viena jauna darbinieka pieņemšanai ir līdzvērtīgas pakalpojuma līdzmaksājumam par vienu darbinieku aptuveni 40 gadu laikā, tādējādi, ja pieņem, ka kaut viena darbinieka gadījumā tas apmācību izmaksu veikšanu attālināja, projekts uzņēmumam noteikti ir uzskatāms par izdevīgu.

Projektā bērnu uzraudzība tika sniegta darbiniekiem, kas strādā nestandarta darbu, aptuvenais izmantoto pakalpojuma stundu skaits projekta laikā uz vienu bērnu bijis 64,9 stundas mēnesī. Vienā no uzņēmumiem pakalpojumu projekta ietvaros izmantoja ap 9-10% no nestandarta darba laiku strādājošajiem, kuriem bija mazi bērni, citā uzņēmumā tie bija 23%.

Vairāk par projektu var uzzināt video.

Nosūtīt šo rakstu uz e-pastu:

5 + 14 =
Aprēķiniet un ievadiet rezultātu, piemēram, '1+3' gadījumā ievadiet 4