Bērnu pieskatīšanas iespējas darbiniekiem - kādus risinājumus izmanto BITE?

16.07.2018
bērnu pieskatīšana

Izpētīts, ka cilvēks darbā pavada trešo daļu savas dzīves. Tas ir patiešām daudz. Tāpēc mums ir svarīgi veidot uzņēmumā ērtu, draudzīgu, pozitīvu darba vidi, kas veicina darbinieku labsajūtu un iedvesmo viņus lieliem darbiem un panākumiem. Ņemot vērā, ka BITES darbinieku skaits pārsniedz 600, turklāt daudziem no viņiem ir mazi bērni, ģimenes un darba dzīves līdzsvarošanai ikdienā pievēršam visvairāk uzmanības.

Labi apzināmies, ka dzīvē mēdz būt dažādas situācijas, kad darbiniekiem ir jāvelta uzmanība bērniem arī darba laikā, piemēram, ir jāved bērni pie ārstiem, jāapmeklē vecāku sapulces, koncerti bērnudārzos un skolās, jānodrošina viņu pieskatīšanas iespējas vasaras brīvlaikā u.c., tāpēc gandrīz visiem BITES darbiniekiem ir iespēja nepieciešamības gadījumā strādāt attālināti – no mājām vai jebkuras citas vietas.

Tāpat darbinieku bērni vienmēr ir gaidīti viesi mūsu birojos, kas apzināti iekārtoti tā, lai tajos komfortabli jūtas gan pieaugušie, gan bērni – tajos var brīvi staigāt zeķēs, spēlēt paslēpes, braukt ar skrejriteņiem, spēlēt galda spēles, nobaudīt kādu sulīgu augli u.tml. Turklāt katrā no birojiem ir īpašas atpūtas telpas, kas vienlaikus pilda arī bērnistabu funkcijas.

 Jāpiebilst, ka Rīgas biroja atpūtas telpā jau vairākus gadus vasarā, kad skolās un bērnudārzos ir brīvlaiks, pēc pašu darbinieku iniciatīvas uz vienu mēnesi tiek izveidota bērnudārza grupiņa, kuras darba laiks ir pielāgots uzņēmuma darba laikam. Tajā darbinieku bērni pieredzējušu auklīšu uzraudzībā gan rotaļājas, gan radoši darbojas un nepieciešamības gadījumā arī guļ diendusu.

 

Nosūtīt šo rakstu uz e-pastu:

3 + 5 =
Aprēķiniet un ievadiet rezultātu, piemēram, '1+3' gadījumā ievadiet 4