Kā atvieglot elastīgu darba laika plānošanu?

04.07.2018
kolēģi

Vai iespējams savienot darbinieku dažādās darba laika vajadzības? Gan starptautisku, gan Latvijas uzņēmumu pieredze liecina, ka tas ir iespējams, ja vien darba devējs pazīst savus darbiniekus. 

Dažādu grupu darba laika saskaņošana un elastīgi darba grafiki ir viens no biežāk lietotajiem rīkiem, lai palīdzētu darbiniekiem savienot darbu un ģimenes dzīvi. Veiksmīgi tas izdodas, noskaidrojot darbinieku specifiskās vajadzības, jo katrai grupai tās būs atšķirīgas.

Studentiem biežāk nepieciešami brīvi rīti, lai apmeklētu lekcijas. Darbiniekiem ar maziem bērniem savukārt noder agrākas darba dienas beigas, lai varētu laicīgi izņemt bērnu no bērnudārza. Darbiniekiem, kuri nopietni nodarbojas ar kādu vaļasprieku, var būt vajadzība reizi vai divas nedēļā darbu sākt un beigt agrāk. Elastīgs darba grafiks bieži ir būtisks arī augsta līmeņa profesionāļiem, kuri nevēlas strādāt ierobežojošā, konservatīvā vidē. Tāpat darbu var organizēt, pielāgojoties darbinieku personībai un temperamentam – ļaujot "cīruļiem" nāk uz darbu agrāk, bet "pūcēm" vēlāk. 

Kas notiek ar darba rezultātiem? Pētījumos atklāts, ka produktivitāte elastīgas nodarbinātības gadījumā pieaug, jo darbinieki ir ieinteresēti strādāt efektīvi, nevis „atsēdēt" garas stundas darbā. Laiks, kas pavadīts, reāli strādājot, pieaug. Kombinācijā ar to, ka atpūtušies darbinieki, kuriem ir iespēja pavadīt laiku ar ģimeni un piepildīt citus dzīves mērķus, ir produktīvāki, kopējā produktivitāte būtiski pieaug.

Līdztekus produktivitātei, pieaug arī darba kvalitāte. Vācijā izpētīts, ka elastīgas darba stundas, kas pielāgotas darbinieka vajadzībām, paaugstina lojalitāti pret uzņēmumu un darbinieks uztver uzņēmuma mērķus kā savus, tāpēc cenšas paveikt savu darbu iespējami augstākā kvalitātē.

Galvenais trūkums, kas identificēts elastīgas nodarbinātības gadījumā, it īpaši tad, kad runa ir par attālinātu darbu, attiecas uz tiem darbiniekiem, kuriem patīk nākt uz darbu, lai socializētos, un kuri jūtas produktīvāki, ja iespējams strādāt kopā ar citiem. Tas gan arī nozīmē tikai to, ka darba devējam jāpazīst un jānovērtē savi darbinieki un dažādas darba laika un vietas stratēģijas jāapskata ar katru konkrēto darbinieku atsevišķi, optimizējot viņa potenciālu un produktivitāti. 


 Kā noskaidrot, kas tieši darbiniekiem vajadzīgs?

Vienkāršā atbilde ir – pajautāt. Saruna par darba laika organizēšanu ir vienkārša metode mazos uzņēmumos, bet lielos tas var sagādāt problēmas. Pasaules prakse liecina, ka daudz informācijas par darbinieku vajadzībām var iegūt, veicot darbinieku aptaujas kombinācijā ar dažādu grupu diskusijām. Piemēram, rīkojot diskusiju darbiniekiem ar maziem bērniem, var noskaidrot, ar kādām problēmām darba vietā saskaras šī grupa. Diskusijas formāts palīdz grupai nonākt pie svarīgākajiem faktoriem, sniedz informāciju par sistēmiskām problēmām un ļauj dalīties ar darba un ģimenes dzīves savienošanas stratēģijām. 

 

Nosūtīt šo rakstu uz e-pastu:

5 + 3 =
Aprēķiniet un ievadiet rezultātu, piemēram, '1+3' gadījumā ievadiet 4