Priekšrocības darba attiecībās darbiniekiem, kuriem ir bērni ar funkcionāliem traucējumiem

13.07.2018

Darba likuma 150.panta piektā daļa nosaka, ka darbiniekam, kuram ir bērns līdz triju gadu vecumam vai bērns invalīds līdz 18 gadu vecumam, ir iespēja izmantot ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu vasarā vai pēc viņa vēlēšanās jebkurā citā laikā.

 Ar likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” grozījumiem 13. panta no 2017. gada noteiktas tiesības uz nodokļa atvieglojumu par nestrādājošu laulāto, kura apgādībā ir nepilngadīgs bērns, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir atzīts par personu ar invaliditāti, ja nestrādājošais laulātais nesaņem ar nodokli apliekamus ienākumus vai valsts pensiju.

Latvijā ģimenēm, kurās ir aprūpējami viens vai vairāki ģimenes locekļi ar nopietniem funkcionālajiem traucējumiem, darbspējīgo ģimenes locekļu iesaisti darba tirgū palīdz nodrošināt arī sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu pieejamība.

Plašāka informācija par atvieglojumiem ģimenēm ar bērniem invalīdiem pieejama:

Nosūtīt šo rakstu uz e-pastu:

3 + 2 =
Aprēķiniet un ievadiet rezultātu, piemēram, '1+3' gadījumā ievadiet 4