Tests apmierinātības noteikšanai

04.07.2018
darbinieki ar bērniem

 Vai tu zini, vai cik apmierināti tavi darbinieki ir ar darbu?

Ir pierādīts, ka darbinieku mainība ir saistīta ar apmierinātību. Apmierinātības ar darbu pieaugums ir saistītas arī ar produktivitāti. Hārvardas biznesa apskatā (The Harvard Business Review), veicot dažādu pētījumu analīzi, konstatēts, ka laimīgi darbinieki ir par 31% līdz 37% produktīvāki.

TNS norāda, ka pašlaik Latvijā darbinieku pārliecība par savu konkurētspēju darba tirgū pieaug kopā ar prasībām pret darba devēju un atvērtību labākiem darba piedāvājumiem.

Apmierinātības ar darbu mērīšanai var izmantot Pola Spektora testu, kas sniedz vispārēju informāciju par apmierinātību ar darbu un konkrētiem tās aspektiem. Tests ir viegli saprotams, tāpēc arī bieži izmantots, tai skaitā Latvijā. Šeit piedāvātā testa versija adaptēta projekta „Elastīga bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšana darbiniekiem, kas strādā nestandarta darba laiku” ietvaros, novēršot neprecizitātes, kas sastopamas iepriekšējās adaptācijas.

Testā ir 9 skalas, kuras mēra apmierinātību ar atalgojumu, izaugsmes iespējām, tiešo vadītāju, monetārajiem un nemonetārajiem papildus ieguvumiem, atzinību par labu darbu, darba noteikumiem un procedūrām, darba kolēģiem, darba saturu un komunikāciju organizācijas iekšienē. Tāpat iespējams izmantot testa rezultātus kopumā, summējot rezultātu no visiem 36 mērītajiem apgalvojumiem. Testa atslēga sniegta šeit.


Send this article to your e-mail:

3 + 10 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.