Vispārēja informācija par projektu

18.06.2018

Projekts “Elastīga bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšana darbiniekiem, kas strādā nestandarta darba laiku” (projekta līguma numurs: VS/2015/0206) realizēts ES Nodarbinātības un sociālās inovācijas programmas (EaSI PROGRESS) 2014.-2020.gadam ietvaros. To realizēja Labklājības ministrija sadarbībā ar Jelgavas pilsētas pašvaldību, Rīgas pilsētas pašvaldību, Valmieras pilsētas pašvaldību un Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūtu.

ES Nodarbinātības un sociālās inovācijas programmas (EaSI) mērķis ir atbalstīt augsta līmeņa kvalitatīvu un ilgtspējīgu nodarbinātību, atbilstošu un pienācīgu sociālo aizsardzību, cīņu pret sociālo atstumtību un nabadzību, kā arī par darba apstākļu uzlabošanu.

Projekta finansējuma apmērs: 1 001 524.17 EUR (80% no projekta finansē Eiropas Savienība ar Nodarbinātības un sociālās inovācijas (EaSI) programmas PROGRESS apakšprogrammas finanšu instrumenta starpniecību un 20% - Latvijas valsts budžets).

 

Projekta mērķi un aktivitātes:

Projekta mērķis: attīstīt elastīgus bērnu aprūpes pakalpojumus vecāku, kas strādā nestandarta darba laiku, bērniem, izveidojot ilgtermiņa modeli šo pakalpojumu subsidēšanai un tādējādi veicinot vecāku nodarbinātību un darba un ģimenes dzīves saskaņošanu. Projektā ieviests un izvērtēts elastīgu bērnu aprūpes  pakalpojumu nodrošinājums Latvijas uzņēmumos  ar nestandarta darbalaiku (vakara, nakts un mainīgi darbalaiki, kā arī darbs brīvdienās).

Projektam atlasīto privāto uzņēmumu darbiniekiem ar bērniem vecumā līdz 7 gadiem, kas nodarbināti nestandarta darba laikā, tika nodrošināti subsidēti bērnu aprūpes pakalpojumi, kurus īstenoja reģistrētie bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēji bērna dzīvesvietā vai citā piemērotā vietā ārpus bērna dzīvesvietas.

Subsidētie  bērnu  aprūpes pakalpojumi projekta dalībniekiem tika nodrošināts 10 mēnešus ar mērķi pakāpeniski  pāriet uz  privāto (darba devēja un darba ņēmēja) finansējumu un/vai  valsts  un  pašvaldības līdzfinansējumu bērnu aprūpes pakalpojumiem nestandarta darba laikā. Vienlaikus pētnieku komanda noskaidroja jaunās bērnu aprūpes formas ietekmi uz  nodarbinātību  un  produktivitāti   pētījumam atlasītajos  uzņēmumos (darbaspēka  noturību,  pārejošās darbnespējas samazināšanos),  kā  arī  ietekmi  uz  darba  ņēmēju iespējām saskaņot savu darba un privāto  dzīvi,  apmierinātību  ar  darba  apstākļiem  u.c.

Projekts  īstenots  Jelgavas  pilsētas,  Rīgas  pilsētas un Valmieras pilsētas pašvaldību administratīvajās teritorijās.

 

Projekta ietvaros tika īstenotas sekojošas aktivitātes:

  • Reģionālie semināri Jelgavā, Rīgā un Valmierā projekta komunikācijai, uzņēmumu atlasei un projekta aktivitāšu saskaņošanai;
  • Eksperimentālā bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšana  darbiniekiem, kuri strādāja nestandarta darba laiku bērniem atlasītajos uzņēmumos 10 mēnešu periodā;
  • Socioloģisks pētījums ar eksperimenta metodi;
  • Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta (InCSR) u.c. ekspertu konsultācijas  uzņēmumiem  cilvēkresursu, darba procesa organizācijas un optimizācijas jautājumos;
  • Sabiedrisko  attiecību  un  sociālās  reklāmas kampaņa par projektu, uzņēmumu  labām  praksēm  un  darba  un  ģimenes  dzīves saskaņošanas problemātiku;
  • Projekta rezultātu iekļaušana Ilgtspējas indeksā un Ģimenei draudzīga komersanta statusā.
  • starptautiskā konference Rīgā projekta rezultātu prezentācijai;
  • pieredžu apmaiņas seminārs Dānijā.

Vairāk par projektu un tā rezultātiem šeit.

 

Send this article to your e-mail:

11 + 4 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.