Kas ir maternitātes pabalsts?

17.07.2018
mamma ar bērnu

Maternitātes pabalstu pirms un pēc dzemdībām var saņemt topošā māte, kas

  • strādā algotu darbu;
  • ir pašnodarbinātā;
  • ir pašnodarbinātā laulātā, kura brīvprātīgi pievienojusies sociālajai apdrošināšanai.

 

  Kas vēl var saņemt šo pabalstu?

 

 

Par pēcdzemdību periodu maternitātes pabalstu var saņemt arī bērna tēvs vai cita persona, kas kopj jaundzimušo mājās, taču ne ilgāk kā līdz bērna 70. dzīves dienai gadījumos, ja:

  • bērna māte slimības dēļ nevar kopt mazuli līdz 42. pēcdzemdību dienai;
  • bērna māte ir atteikusies no bērna kopšanas;
  • bērna māte ir mirusi dzemdībās vai laika posmā līdz 42. pēcdzemdību dienai;
  • bērns ir atradenis.

 

Pabalstu izmaksā divās daļās – pirms un pēc dzemdībām.

Pirmā daļa tiek maksāta par grūtniecības atvaļinājuma 56 vai 70 dienām. Pabalstu par 70 kalendārajām dienām maksā topošajai mātei, kurai sakarā ar grūtniecību medicīniskā aprūpe ārstnieciski profilaktiskajā iestādē uzsākta līdz 12. grūtniecības nedēļai un turpināta visu grūtniecības laiku.

Otro daļu – par 56 vai 70 kalendārajām dienām – maksā pēc bērna piedzimšanas. Pabalstu par 70 dienām var saņemt, ja:

  • grūtniecības, dzemdību vai pēcdzemdību laikā mātei ir bijuši veselības sarežģījumi;
  • piedzimuši divi vai vairāki mazuļi.

Ja ir bijušas priekšlaicīgas dzemdības, t.i., pirms grūtniecības atvaļinājuma sākuma, maternitātes pabalstu piešķir pēc tādiem pašiem noteikumiem – ne mazāk kā par 112 kalendāra dienām. Lielākais laika periods, par kuru var saņemt maternitātes pabalstu, ir 140 dienas.

Ja darba attiecības ir beigušās sakarā ar darba devēja likvidāciju, tad maternitātes pabalstu piešķir, ja grūtniecības atvaļinājums sācies ne vēlāk kā 210 dienu laikā pēc atlaišanas no darba.

Ja persona grūtniecības vai dzemdību atvaļinājuma laikā zaudē darba ņēmēja vai pašnodarbinātā statusu, maternitātes pabalstu izmaksā par visu grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma laiku, par kuru izsniegta darbnespējas lapa „B”.

Pabalstu piešķir 80 % apmērā no pabalsta pieprasītājas vidējās apdrošināšanas iemaksu algas.

Darba ņēmējam vidējo apdrošināšanas iemaksu algu aprēķina par 12 kalendāro mēnešu periodu, kas beidzas divus mēnešus pirms tā mēneša, kurā sākas darbnespējas lapa sakarā ar grūtniecību.

Pašnodarbinātajām sievietēm vidējā apdrošināšanas iemaksu alga tiek aprēķināta atbilstoši veiktajām iemaksām pēdējo 12 mēnešu periodā, kas beidzas vienu ceturksni (3 mēnešus) pirms tā ceturkšņa, kurā sākas grūtniecības atvaļinājums.

Plašāka informācija pieejama Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras mājaslapā. 

Send this article to your e-mail:

8 + 4 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.