Darba un ģimenes līdzsvars

Atbalsts darba un ģimenes līdzsvaram un darba devēju ieguvumi

Atbalstot darbinieku darba un ģimenes dzīves salāgošanu, ir iespējams vienlaicīgi risināt darba devējam un organizācijai būtiskus jautājumus. Darba devējam atbalsta sniegšana ļauj uzlabot attiecības ar saviem darbiniekiem, bet organizācijai:

 • mazināt darbaspēka apriti un mainīgumu, līdz ar to samazinot darbinieku aizvietošanas izmaksas;
 • mazināt darbinieku kavējumus pārejošas darba nespējas gadījumā;
 • uzlabot darbinieku produktivitāti;
 • uzlabot darbinieku dzīves kvalitāti;
 • uzlabot uzņēmuma tēlu.

Darba devēj, vai esi domājis par to, cik svarīgi ir nodrošināt darbiniekam darba un ģimenes dzīves sabalansēšanas iespējas? Kāds no tā labums?

Darba un ģimenes līdzsvara iespējas darbiniekiem

Vai esi kādreiz bijis situācijā, kad nespēj strādāt, jo darbā nepārtraukti domā par ģimeni, vai, tieši otrādi, strādā arī mājās un nepavadi pilnvērtīgi laiku ar saviem ģimenes locekļiem? Tas liecina par grūtībām savienot darbu ar ģimeni.

Lai saskaņotu savu darbu un ģimenes dzīvi, cilvēki rīkojas dažādi:

 • samazina darba slodzi,
 • samazina slodzi mājās, atsakoties no dažādu ikdienas pienākumu veikšanas;
 • algo papildus atbalstu mājas darbu veikšanai, piemēram, apmaksā aukles pakalpojumus.

Darba un ģimenes līdzsvars nav kāds likumdošanā noteikts līmenis, bet cilvēka individuālā apmierinātība ar savu dzīvi, kas saistīta ar prioritāšu noteikšanu.

Ģimenei draudzīga pašvaldība darba un ģimenes dzīves līdzsvara nodrošināšanai

Pašvaldības var sniegt atbalstu darba un ģimenes dzīves līdzsvara nodrošināšanai saviem iedzīvotājiem, vienlaikus pievēršot uzmanību šiem jautājumiem arī kā darba devēji.

Pašvaldības ieguvumi no atbalsta sniegšanas darba un ģimenes dzīves līdzsvara nodrošināšanai var būt:

 • jaunu iedzīvotāju piesaiste;
 • sociāli ekonomiskās situācijas uzlabošanās;
 • pašvaldības ilgtspējīga attīstība;
 • ģimenei draudzīgas pašvaldības tēla veidošana.

Pašvaldību prakses, sniedzot dažādu atbalstu saviem iedzīvotājiem, atšķiras. Tās apkopotas mājas lapā „Vieta ģimenei”.